Informații publice

Informații publice

04

Regulament Organizare și Funcționare »

05

Regulament Intern »

08

Achiziții publice »

Documentație de atribuire servicii de pază 2024 in vederea atribuirii unui contract de prestari servicii pentru o perioada de 24 luni

Vă invităm să depuneți oferta pentru achiziția de servicii de paza prevazute în Anexa 2 din Legea nr. 98/2016, în vederea încheierii unui Contract de prestari servicii pentru o perioada de 24 de luni, având ca obiect:
– Servicii de pază

Valoare estimata a achizitiei: 887.563,20 lei fără T.V.A.

 Documentație de atribuire servicii pază
 SEAP

Clarificări

 Răspuns consolidat la solicitările de clarificări

Contestație

 Contestație servicii de pazăDocumentație de atribuire servicii de pază 2024

Vă invităm să depuneți oferta pentru achiziția de servicii de paza prevazute în Anexa 2 din Legea nr. 98/2016, în vederea încheierii unui Contract de prestari servicii pentru o perioada de 24 de luni, având ca obiect:
– Servicii de pază

Valoare estimata a achizitiei: 887.563,20 lei fără T.V.A.

 Documentație de atribuire servicii pază

Clarificări

 Răspuns consolidat la solicitările de clarificăriDocumentație de atribuire servicii medicale

Vă invităm să depuneți oferta pentru achiziția de servicii prevazute în anexa 2 din Legea nr. 98/2016, în vederea încheierii unui/unor contract/e de prestări servicii pentru o perioada de 7 de luni, având ca obiect:
– Servicii medicale - medicină de urgență

Valoare estimata a achizitiei: 278.250 lei fără T.V.A.

 Documentație de atribuire servicii medicale - medicină de urgență
 Anuntul de tip erata I - servicii medicale - medicină de urgență
 Anuntul de tip erata II - servicii medicale - medicină de urgență

Contestație

 Contestație servicii de pazăProcedură Proprie Pază

Vă invităm să depuneți oferta pentru achiziția de servicii prevazute în anexa 2 din Legea nr. 98/2016, în vederea încheierii unui contract de prestări servicii pentru o perioada de 6 de luni, având ca obiect:
– Servicii de pază și intervenție rapidă;
– Servicii de monitorizare a sistemelor de supraveghere și alarmare împotriva efracției.

Valoare estimata a achizitiei: 133.680 lei fără T.V.A.

 Invitație de participare
 Caietul de sarcinii servicii de pază
 Norme procedurale proprii
 Model contract prestari servicii paza
 Modele formulare
 Răspuns solicitări clarificări procedură proprie servicii de pază
 Contestație procedură proprie servicii de pază
09

Date statistice »

Anunțuri publice


10.06.2024 Anunț privind organizarea concursului pentru Medici și Rezidenți Specialitatea Pediatrie

Spitalul Municipal Sighetu Marmației în conformitate cu prevederile Ordinul MS nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor cu normă întreagă de Medici și Rezidenți Specialitatea Pediatrie în cadrul Secției Pediatrie ...  descarcă 


14.05.2024 Anunț privind organizarea concursului pentru Medic Specialist

Spitalul Municipal Sighetu Marmației în conformitate cu prevederile Ordinul MS nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor cu normă întreagă, organizează concurs pentru ocumarea unui post de medic specialist oftalmologie la Compartimentul Oftalmologie, pe perioadă nedeterminată ...  descarcă