Informații publice

Informații publice

04

Regulament Organizare și Funcționare »

05

Regulament Intern »

08

Achiziții publice »

Documentație de atribuire servicii de pază 2024

Vă invităm să depuneți oferta pentru achiziția de servicii de paza prevazute în Anexa 2 din Legea nr. 98/2016, în vederea încheierii unui Contract de prestari servicii pentru o perioada de 24 de luni, având ca obiect:
– Servicii de pază
Valoare estimata a achizitiei: 887.563,20 lei fără T.V.A.

 Documentație de atribuire servicii pază

Clarificări

 Răspuns consolidat la solicitările de clarificări


Documentație de atribuire servicii medicale

Vă invităm să depuneți oferta pentru achiziția de servicii prevazute în anexa 2 din Legea nr. 98/2016, în vederea încheierii unui/unor contract/e de prestări servicii pentru o perioada de 7 de luni, având ca obiect:
– Servicii medicale - medicina de urgenta
Valoare estimata a achizitiei: 278.250 lei fără T.V.A.

 Documentație de atribuire servicii medicale - medicină de urgență
 Anuntul de tip erata I - servicii medicale - medicină de urgență
 Anuntul de tip erata II - servicii medicale - medicină de urgență


Contestație

 Contestație servicii de pază


Procedură Proprie Pază

Vă invităm să depuneți oferta pentru achiziția de servicii prevazute în anexa 2 din Legea nr. 98/2016, în vederea încheierii unui contract de prestări servicii pentru o perioada de 6 de luni, având ca obiect:
– Servicii de pază și intervenție rapidă;
– Servicii de monitorizare a sistemelor de supraveghere și alarmare împotriva efracției.

Valoare estimata a achizitiei: 133.680 lei fără T.V.A.

 Invitație de participare
 Caietul de sarcinii servicii de pază
 Norme procedurale proprii
 Model contract prestari servicii paza
 Modele formulare
 Răspuns solicitări clarificări procedură proprie servicii de pază
 Contestație procedură proprie servicii de pază
09

Date statistice »

Anunțuri publice


29.05.2023 ERATĂ - Documentația de atribuire prestări servicii medicale - medicină de urgență

Spitalul Municipal Sighetu Marmației vă invită să depuneţi oferta pentru achiziţia de servicii prevăzute în Anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016, în vederea încheierii unui/unor Conctract/e de prestări servicii pentru o perioada de 12 luni, având ca obiect: Servicii de medicină de urgență ...  descarcă 


16.05.2023 Anunț suspendare concursuri

Spitalul Municipal Sighetu Marmației anunță suspendarea ocupării prin concurs sau examen a posturilor vacante și temporar vacante ...  descarcă 


12.05.2023 Anunț angajare personal

Spitalul Municipal Sighetu Marmației organizează concurs pentru ocuparea unor funții contractuale vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează ...  descarcă 


08.05.2023 Documentația de atribuire prestări servicii medicale - medicină de urgență

Spitalul Municipal Sighetu Marmației vă invită să depuneţi oferta pentru achiziţia de servicii prevăzute în Anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016, în vederea încheierii unui/unor Conctract/e de prestări servicii pentru o perioada de 12 luni, având ca obiect: Servicii de medicină de urgență ...  descarcă 


25.04.2023 Anunț privind organizarea concursului pentru Medici Specialist Ofralmologie

Spitalul Municipal Sighetu Marmației în conformitate cu prevederile Ordinul MS nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante de medic specialist oftalmologie ...  descarcă 


22.03.2023 Anunț privind organizarea concursului pentru Medici Specialiști

Spitalul Municipal Sighetu Marmației în conformitate cu prevederile Ordinul MS nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi ...  descarcă 


22.03.2023 Anunț privind organizarea concursului pentru Medici Specialiști

Spitalul Municipal Sighetu Marmației în conformitate cu prevederile Ordinul MS nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi ...  descarcă 


04.11.2022 Lansare proiect finanțat de către Uniunea Europeană

Municipiul SIGHETU MARMAȚIEI, în calitate de beneficiar al finantarii, Lider de parteneriat in cadrul parteneriatului cu Spitalul Municipal Sighetu Marmatiei (Partener) anunta lansarea proiectului "Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Municipal Sighetu Marmației prin reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului, infrastructura de fluide medicale și instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii și în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen” Cod SMIS2014+: 155482, finanțat de către Uniunea Europeană, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară –Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT -EU, Componenta 1 – REACT EU – Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care utilizează fluide medicale, Cod apel – POIM/963/10/1/Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale.
Valoarea totală a proiectului este de 10.574.103,08 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR–10.538.403,08 lei ...  descarcă 


03.06.2022 Anunț angajare personal contractual

Spitalul Municipal Sighetu Marmației angajează fără concurs pe durată determinată, ce nu poate depăși 90 de zile de la data încetării stării de alertă, personal contractual ...  descarcă 


16.05.2022 Anunț angajare personal contractual

Spitalul Municipal Sighetu Marmației angajează fără concurs pe durată determinată, ce nu poate depăși 90 de zile de la data încetării stării de alertă, personal contractual ...  descarcă 


18.03.2022 Anunț concurs medici de specialitate

Spitalul Municipal Sighetu Marmației în conformitate cu prevederile Ord. MS nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare organizează concurs pentru ocuparea mai multor posturi de medici specialist...  descarcă 


08.03.2022 Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM)

Spitalul Municipal Sighetu Marmației desfășoară proiectul “Consolidarea capacității Spitalului Municipal Sighetu Marmației în gestionarea situației de urgență cauzată de criza COVID-19”, Cod SMIS 2014+ 139147, parte a Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM).
Valoarea totală a proiectului este de 10.803.481,10 RON, iar perioada de implementare este între 28.04.2021-30.12.2022.
Proiectul are ca indicator de rezultat "Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2 și de gestionare a crizei sanitare". La momentul redactării cererii de finanțare, Spitalul Municipal Sighetu Marmației îngrijește pacienți infectați cu virusul SARS-CoV-2, dar nu deține aparatura necesară pentru a trata cazurile mai dificile. De asemenea, în cazul afluenței unui număr mai mare de pacienți infectați, cu simptomatologie medie din punct de vedere al complicațiilor medicale, Spitalul nu poate răspunde eficient și în timp util. In urma implementării acestui proiect, prin intervenția POIM, indicatorul de rezultat va avea valoarea DA, toate paturile din secția de Boli Infecțioase și secția ATI vor fi dotate corespunzător. De asemenea, Compartimentul de Primiri Urgențe va avea capacitatea de diagnostic și intervenție rapidă în cazul pacienților infectați cu SARS-CoV-2. In urma intervenției POIM vor fi implementate și o serie de măsuri de limitare a răspândirii virusului SARS-CoV-2 în interiorul Spitalului și în rândul personalului iar Spitalul Municipal Sighetu Marmației va avea capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2 ...  descarcă