Anunțuri publice

Anunțuri publice


22.07.2024 Anunț privind organizarea concursului pentru Bucătarie, Spălătorie, Spații verzi

Spitalul Municipal Sighetu Marmației în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003, Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare ...  descarcă 
-  Bibliografie bucătărie 
-  Bibliografie spălătorie 
-  Tematică bucătărie 
-  Tematică spălătorie 
-  Tematică Spații verzi 
-  Fișa postului bucătărie 
-  Fișa postului spălătorie 
-  Fișa postului Spații verzi 
-  Formular înscriere 


10.06.2024 Anunț privind organizarea concursului pentru Medici și Rezidenți Specialitatea Pediatrie

Spitalul Municipal Sighetu Marmației în conformitate cu prevederile Ordinul MS nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor cu normă întreagă de Medici și Rezidenți Specialitatea Pediatrie în cadrul Secției Pediatrie ...  descarcă 


14.05.2024 Anunț privind organizarea concursului pentru Medic Specialist

Spitalul Municipal Sighetu Marmației în conformitate cu prevederile Ordinul MS nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor cu normă întreagă, organizează concurs pentru ocumarea unui post de medic specialist oftalmologie la Compartimentul Oftalmologie, pe perioadă nedeterminată ...  descarcă 

Anunțuri publice arhivate

13.03.2024 Anunț privind organizarea concursului pentru Medici Specialiști

Spitalul Municipal Sighetu Marmației în conformitate cu prevederile Ordinul MS nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor cu normă întreagă ...  descarcă  și  descarcă 


29.05.2023 ERATĂ - Documentația de atribuire prestări servicii medicale - medicină de urgență

Spitalul Municipal Sighetu Marmației vă invită să depuneţi oferta pentru achiziţia de servicii prevăzute în Anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016, în vederea încheierii unui/unor Conctract/e de prestări servicii pentru o perioada de 12 luni, având ca obiect: Servicii de medicină de urgență ...  descarcă 


16.05.2023 Anunț suspendare concursuri

Spitalul Municipal Sighetu Marmației anunță suspendarea ocupării prin concurs sau examen a posturilor vacante și temporar vacante ...  descarcă 


12.05.2023 Anunț angajare personal

Spitalul Municipal Sighetu Marmației organizează concurs pentru ocuparea unor funții contractuale vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează ...  descarcă 


08.05.2023 Documentația de atribuire prestări servicii medicale - medicină de urgență

Spitalul Municipal Sighetu Marmației vă invită să depuneţi oferta pentru achiziţia de servicii prevăzute în Anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016, în vederea încheierii unui/unor Conctract/e de prestări servicii pentru o perioada de 12 luni, având ca obiect: Servicii de medicină de urgență ...  descarcă 


25.04.2023 Anunț privind organizarea concursului pentru Medici Specialist Ofralmologie

Spitalul Municipal Sighetu Marmației în conformitate cu prevederile Ordinul MS nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante de medic specialist oftalmologie ...  descarcă 


22.03.2023 Anunț privind organizarea concursului pentru Medici Specialiști

Spitalul Municipal Sighetu Marmației în conformitate cu prevederile Ordinul MS nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi ...  descarcă 


22.03.2023 Anunț privind organizarea concursului pentru Medici Specialiști

Spitalul Municipal Sighetu Marmației în conformitate cu prevederile Ordinul MS nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi ...  descarcă 


04.11.2022 Lansare proiect finanțat de către Uniunea Europeană

Municipiul SIGHETU MARMAȚIEI, în calitate de beneficiar al finantarii, Lider de parteneriat in cadrul parteneriatului cu Spitalul Municipal Sighetu Marmatiei (Partener) anunta lansarea proiectului "Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Municipal Sighetu Marmației prin reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului, infrastructura de fluide medicale și instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii și în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen” Cod SMIS2014+: 155482, finanțat de către Uniunea Europeană, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară –Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT -EU, Componenta 1 – REACT EU – Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care utilizează fluide medicale, Cod apel – POIM/963/10/1/Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale.
Valoarea totală a proiectului este de 10.574.103,08 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR–10.538.403,08 lei ...  descarcă 


03.06.2022 Anunț angajare personal contractual

Spitalul Municipal Sighetu Marmației angajează fără concurs pe durată determinată, ce nu poate depăși 90 de zile de la data încetării stării de alertă, personal contractual ...  descarcă 


16.05.2022 Anunț angajare personal contractual

Spitalul Municipal Sighetu Marmației angajează fără concurs pe durată determinată, ce nu poate depăși 90 de zile de la data încetării stării de alertă, personal contractual ...  descarcă 


18.03.2022 Anunț concurs medici de specialitate

Spitalul Municipal Sighetu Marmației în conformitate cu prevederile Ord. MS nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare organizează concurs pentru ocuparea mai multor posturi de medici specialist...  descarcă 


08.03.2022 Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM)

Spitalul Municipal Sighetu Marmației desfășoară proiectul “Consolidarea capacității Spitalului Municipal Sighetu Marmației în gestionarea situației de urgență cauzată de criza COVID-19”, Cod SMIS 2014+ 139147, parte a Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM).
Valoarea totală a proiectului este de 10.803.481,10 RON, iar perioada de implementare este între 28.04.2021-30.12.2022.
Proiectul are ca indicator de rezultat "Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2 și de gestionare a crizei sanitare". La momentul redactării cererii de finanțare, Spitalul Municipal Sighetu Marmației îngrijește pacienți infectați cu virusul SARS-CoV-2, dar nu deține aparatura necesară pentru a trata cazurile mai dificile. De asemenea, în cazul afluenței unui număr mai mare de pacienți infectați, cu simptomatologie medie din punct de vedere al complicațiilor medicale, Spitalul nu poate răspunde eficient și în timp util. In urma implementării acestui proiect, prin intervenția POIM, indicatorul de rezultat va avea valoarea DA, toate paturile din secția de Boli Infecțioase și secția ATI vor fi dotate corespunzător. De asemenea, Compartimentul de Primiri Urgențe va avea capacitatea de diagnostic și intervenție rapidă în cazul pacienților infectați cu SARS-CoV-2. In urma intervenției POIM vor fi implementate și o serie de măsuri de limitare a răspândirii virusului SARS-CoV-2 în interiorul Spitalului și în rândul personalului iar Spitalul Municipal Sighetu Marmației va avea capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2 ...  descarcă 


23.02.2022 Anunț angajare personal contractual

Spitalul Municipal Sighetu Marmației organizează concurs pentru ocuparea unor posturi de asistent medical, registrator, infirmieri, ingrijitori, brancardieri, pe perioadă determinată pe post temportar vacant ...  descarcă 


31.01.2022 Anunț angajare referent și muncitor

Spitalul Municipal Sighetu Marmației organizează concurs pentru ocuparea unor posturi de referent și muncitor pe perioadă determinată pe post temporar vacant ...  descarcă 


31.01.2022 Anunț angajare economist

Spitalul Municipal Sighetu Marmației organizează concurs pentru ocuparea unor posturi de economist pe perioadă nedeterminată pe post vacant ...  descarcă 


29.11.2021 Anunț angajare personal contractual

Spitalul Municipal Sighetu Marmației organizează concurs pentru ocuparea unor posturi de analist programator și muncitori pe perioadă determinată pe post temportar vacant ...  descarcă 


09.11.2021 Anunț concurs medic primar

Spitalul Municipal Sighetu Marmației organizează concurs pentru ocuparea unui post de medici primar la Serviciul de Management al Calității Serviciilor Medicale, pe perioada determinată, pe post vacant ...  descarcă 


05.11.2021 Anunț angajare personal contractual

Spitalul Municipal Sighetu Marmației organizează concurs pentru ocuparea unor posturi de nutriționist, îngrijitor, analist programator, muncitor, curier, arhivar, pe perioadă determinată pe post temportar vacant ...  descarcă 


22.10.2021 Anunț achiziție de servicii de pază

Vă invităm să depuneți ofertă pentru achiziția de servicii de pază prevazute în Anexa 2 din Legea nr. 98/2016, în vederea încheierii unui Acord-cadru pentru o perioada de 24 de luni, având ca obiect: Servicii de pază cu valoare estimata a achizitiei: 616.003,20 lei fără T.V.A. ...  descarcă 


27.09.2021 Rezultat angajare Director de Îngrijiri

Spitalul Municipal Sighetu Marmației anunță rezultatul pentru concursul pentru ocuparea Director de Îngrijiri, din data de 27.09.2021, ora 10:00 ...  descarcă 


20.09.2021 Anunț angajare Economist, Merceolog, Muncitori

Spitalul Municipal Sighetu Marmației organizează concurs pentru ocuparea unui post de Economist, Merceolog, Muncitori, pe perioadă determinată pe postui temportar vacante ...  descarcă 


16.09.2021 Anunț concurs Șef Serviciu Administrativ

Spitalul Municipal Sighetu Marmației organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de Șef Serviciu la Serviciul Administrativ pe perioadă nedeterminată ...  descarcă 


03.09.2021 Anunț concurs medici de specialitate

Spitalul Municipal Sighetu Marmației în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare organizează concurs pentru ocuparea mai multor posturi de medici specialist...  descarcă 


31.08.2021 Anunț angajare Muncitori

Spitalul Municipal Sighetu Marmației organizează concurs pentru ocuparea unor posturi de Muncitori (instalator, zugrav, electrician, sudor), pe perioadă determinată pe post temportar vacant ...  descarcă 


31.08.2021 Anunț anulare concurs angajare Șef Serviciu Achiziții Publice Contractare, Aprovizionare-Transport

Spitalul Municipal Sighetu Marmației anulează organizează concursului pentru ocuparea unui post de Șef Serviciu Achiziții Publice Contractare, Aprovizionare-Transport la Serviciul Achiziții Publice Contractare, Aprovizionare-Transport, pe perioada nedeterminata pe post vacant ...  descarcă 


30.08.2021 Anunț angajare Director de Îngrijiri

Spitalul Municipal Sighetu Marmației organizează concurs pentru ocuparea Director de Îngrijiri, în data de 27.09.2021, ora 10:00 ...  descarcă 


20.08.2021 Rezultatele finale la concursul de Director Medical

Spitalul Municipal Sighetu Marmației vă prezintă rezultatele finale la concursul pentru postulul de Director Medical. Concursul a avut loc în 20.08.2021, ora 10:00, la sediul Spitalului Municipal Sighetu Marmaţiei, Str. Avram Iancu, nr. 22 ...  descarcă 


17.08.2021 Anunț angajare Șef Serviciu Achiziții Publice Contractare, Aprovizionare-Transport

Spitalul Municipal Sighetu Marmației organizează concurs pentru ocuparea unui post de Șef Serviciu Achiziții Publice Contractare, Aprovizionare-Transport la Serviciul Achiziții Publice Contractare, Aprovizionare-Transport, pe perioada nedeterminata pe post vacant ...  descarcă 


04.08.2021 Anunț angajare personal contractual (spălătorese)

Spitalul Municipal Sighetu Marmației - spital care asigură asistență medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-COV-2 în faza a II-a, primește dosare, pentru a angaja fără concurs pe durată determinată, ce nu poate depași 30 de zile de la încetarea stării de alertă, personal contractual ...  descarcă 


02.08.2021 Anunț angajare personal contractual (asistenți medicali)

Spitalul Municipal Sighetu Marmației - spital care asigură asistență medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-COV-2 în faza a II-a, primește dosare, pentru a angaja fără concurs pe durată determinată, ce nu poate depași 30 de zile de la încetarea stării de alertă, personal contractual ...  descarcă 


30.07.2021 Anunț concurs Director Medical

Spitalul Municipal Sighetu Marmației scoate la concurs postul de Director Medical. Concursul va avea loc în 20.08.2021, ora 10.00, la sediul Spitalului Municipal Sighetu Marmaţiei, Str. Avram Iancu, nr. 22 ...  descarcă 


20.07.2021 Anunț angajare referent, economist, merceolog, muncitor

Spitalul Municipal Sighetu Marmației - spital care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-COV-2 în faza a II-a, primește dosare, pentru a angaja fără concurs pe durată determinată, ce nu poate depași 30 de zile de la încetarea stării de alertă, personal contractual ...  descarcă 


26.05.2021 Anunț angajare referent III cu studii superioare

Spitalul Municipal Sighetu Marmației - spital care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-COV-2 în faza a II-a, primește dosare, pentru a angaja fără concurs pe durată determinată, ce nu poate depași 30 de zile de la încetarea stării de alertă, personal contractual ...  descarcă 


12.05.2021 Anunț angajare asistenți medicali, spălătorese și infirmieri

Spitalul Municipal Sighetu Marmației - spital care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-COV-2 în faza a II-a, primește dosare, pentru a angaja fără concurs pe durată determinată, ce nu poate depași 30 de zile de la încetarea stării de alertă, personal contractual ...  descarcă 


14.04.2021 Anunț angajare îngrijitor

Spitalul Municipal Sighetu Marmației - spital care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-COV-2 în faza a II-a, primește dosare, pentru a angaja fără concurs pe durată determinată, ce nu poate depași 30 de zile de la încetarea stării de alertă, personal contractual ...  descarcă 


05.03.2021 Anunț angajare medici specialiști

Spitalul Municipal Sighetu Marmației scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi de medici specialiști ...  descarcă 


18.02.2021 Anunț angajare asistenți medicali

Spitalul Municipal Sighetu Marmației - spital care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-COV-2 în faza a II-a, primește dosare, pentru a angaja fără concurs pe durată determinată, ce nu poate depași 30 de zile de la încetarea stării de alertă, personal contractual ...  descarcă 


02.02.2021 Anunț angajare psiholog

Spitalul Municipal Sighetu Marmației - organizează concursului pentru ocuparea a 1 post de psiholog practicant specialitatea psihologie clinică, psihologia transporturilor, psihologia aplicata în domeniul securității naționale, psihologia muncii și organizatională pe secția Psihiatrie I și 1 post de psiholog practicant specialitatea psihologie clinică pe secția Psihiatrie IV ...  descarcă 


11.12.2020 Anunț angajare medici specialiști

Spitalul Municipal Sighetu Marmației scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi de medici specialiști ...  descarcă 


18.11.2020 Anunț angajare personal contractual (îngrijitori și muncitori)

Spitalul Municipal Sighetu Marmației - spital care asigură asistență medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-COV-2 în faza a II-a, primește dosare, pentru a angaja fără concurs pe durată determinată, ce nu poate depași 30 de zile de la încetarea stării de alertă, personal contractual ...  descarcă 


17.11.2020 Rezultatul concursului de manager

Rezultatele concursului pentru ocuparea postului de manager al Spitalului Municipal Sighetu Marmației ...  descarcă 


11.11.2020 Anunț angajare personal contractual

Spitalul Municipal Sighetu Marmației - spital care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-COV-2 în faza a II-a, primește dosare, pentru a angaja fără concurs pe durată determinată, ce nu poate depăși 30 de zile de la încetarea stării de alertă, personal contractual ...  descarcă 


09.11.2020 Lucrarea candidatului pentru concursul de manager

Lucrarea candidatului cu titlul "PERFORMANŢA CLINICĂ ŞI FINANCIARĂ A ACTIVITĂŢII SPITALULUI MUNICIPAL SIGHETU MARMATIEI" pentru concursul pentru ocuparea funcţiei de manager - persoană fizică la Spitalul Municipal Sighetu Marmației ...  descarcă 


05.11.2020 Anunț privind selecția de dosare pentru concursul de manager

Pentru concursul pentru ocuparea funcţiei de manager - persoană fizică la Spitalul Municipal Sighetu Marmației ...  descarcă 


22.10.2020 Anunț angajare personal contractual (registrator medical)

Spitalul Municipal Sighetu Marmației - spital care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-COV-2 în faza a II-a, primește dosare, pentru a angaja fără concurs pe durată determinată, ce nu poate depași 30 de zile de la încetarea stării de alertă, personal contractual ...  descarcă 


05.10.2020 Anunț concurs de ocupare a funcției de manager

Concursul pentru ocuparea funcţiei de manager - persoană fizică la Spitalul Municipal Sighetu Marmației va avea loc la sala de sedințe din cadrul Primăriei Municipiului Sighetu Marmației, str. Bogdan Vodă, nr.14, în perioada 04.11.2020-16.11.2020 ...  descarcă 


09.09.2020 Anunț angajare personal contractual (23 infirmieri debutanți)

Spitalul Municipal Sighetu Marmației - spital care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-COV-2 în faza a II-a, primește dosare, pentru a angaja fără concurs pe durată determinată, ce nu poate depași 30 de zile de la încetarea stării de alertă, personal contractual ...  descarcă 


31.08.2020 Anunț angajare personal contractual

Spitalul Municipal Sighetu Marmației - spital care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-COV-2 în faza a II-a, primește dosare, pentru a angaja fără concurs pe durată determinată, ce nu poate depași 30 de zile de la încetarea stării de alertă, personal contractual ...  descarcă 


19.08.2020 Anunț licitație publică

Anunț licitație publică privind terenul în suprafață de 60 m2 în vederea amplasării pe acesta a unei construcții provizorii cu destinația chioșc, situat în incinta Spitalului Municipal Sighetu Marmației ...  descarcă 


29.07.2020 Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției de manager SUSPENDAT

Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției de manager a fost SUSPENDAT ...


15.05.2020 Măsuri privind reluarea activității de asistență medicală în ambulatoriul

Având în vedere reluarea activității de asistența medicală în ambulatoriul Spitalului Municipal Sighetu Marmației, în vederea respectării normelor de prevenire a infecției cu noul coronavirus SARS-CoV-2, respectiv normele de igienă personală și distanțare socială se instituie următoarele măsuri ...  descarcă 


15.03.2020 Anunț privind triajul rapid

Anunț privind Triajul rapid cu accent pe ancheta epidemiologică pentru pacienții care prezintă febră și/sau simptome respiratorii cu scopul depistării rapide a cazurilor de risc pentru infecții virale respiratorii tip gripă/COVID-19 se realizează în cortul de triaj epidemiologic ...  vizualizează 


13.03.2020 Anunț privind organizarea concursului pentru Medici Specialiști

Anunț privind scoaterea la concurs a unor posturi vacante cu normă întreagă de medici specialiști confirmați ...  descarcă 


13.03.2020 Anunț privind organizarea concursului pentru Medic Epidemiolog

Anunț privind scoaterea la concurs a unui post vacant cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Epidemiologei la CPCIAAM ...  descarcă 


09.03.2020 Anunț privind sistarea vizitelor aparținătorilor în spital

Anunț privind instituirea măsurii de sistare, până la data de 31.03.2020, a vizitelor aparținătorilor persoanelor internate. Această măsură de poate prelungi și după data de 31.03.2020 în funcție de evoluția infecțiilor cu SARS-COV-2 ...  descarcă 


05.03.2020 Anunț privind amânarea concursului pentru ocuparea posturilor de asistenți medicali

Anunț privind amânarea concursului pentru ocuparea a 38 de posturi de Asistenți Medicali Debutanți PL și 2 posturi de Asistenți Medicali Debutanți PL la Laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală ...  descarcă 


02.03.2020 Anunț privind selecția de dosare și Erată

Anunț privind selecția de dosare pentru concursul de 38 de posturi de Asistenți Medicali Debutanți PL și 2 posturi de Asistenți Medicali Debutanți PL la Laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală ...  descarcă 


13.02.2020 Anunț concurs

Anunț privind organizarea concursului pentru 38 de posturi de Asistenți Medicali Debutanți PL și 2 posturi de Asistenți Medicali Debutanți PL la Laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală ...  descarcă 


20.12.2019 Anunț concurs

Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea a 1 post de Secretar Dactilograf Debutant pe durată nedeterminată la Serviciul Administrativ care se va desfăşura in perioada 17.01.2020-23.01.2020 ...  descarcă 


10.12.2019 Rezultate concurs

Rezultatele examenului pentru ocuparea postului de Director Financiar-Contabil ...  descarcă 


29.11.2019 Anunț concurs

Anunț privind organizarea concursului pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, pentru Medici Specialiști ...  descarcă