Organigrama Spitalului

Organigrama Spitalului Municipal Sighetu Marmației

Managementul și organizarea departamentelor din cadrul Spitalului Municipal Sighetu Marmației

Organigrama Spitalului 01.05.2019

COMITET DIRECTOR

MANAGER

DIRECTOR MEDICAL

SECȚII ȘI COMPARTIMENTE CU PATURI

SECȚIA MEDICINĂ INTERNĂ - 55 paturi
» Compartiment Gastroenterologie - 5 paturi
» Compartiment Hematologie - 5 paturi
» Compartiment Cronici - 15 paturi
COMPARTIMENT DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE, BOLI METABOLICE - 10 paturi
COMPARTIMENT ONCOLOGIE MEDICALĂ - 10 paturi
SECȚIA CARDIOLOGIE - 25 paturi
» Compartiment Terapie Intensivă Coronarieni - 5 paturi
SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ - 40 paturi
» Compartiment Urologie - 5 paturi
COMPARTIMENT ORL - 8 paturi
COMPARTIMENT OFTALMOLOGIE - 5 paturi
COMPARTIMENT ORTOPEDIE ȘI TRAUMATOLOGIE - 20 paturi
SECȚIA OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE - 40 paturi
SECȚIA NEONATOLOGIE - 25 paturi
» Compartiment Terapie Intensivă - 5 paturi
» Compartiment Prematuri - 2 paturi
SECȚIA PEDIATRIE - 35 paturi
» Compartiment Terapie Intensivă - 5 paturi
SECȚIA PNEUMOLOGIE - 32 paturi
» Compartiment TBC - 20 paturi
SECȚIA BOLI INFECȚIOASE - 25 paturi
» Compartiment HIV-SIDA - 5 paturi
COMPARTIMENT DERMATOVENEROLOGIE - 10 paturi
SECȚIA NEUROLOGIE - 25 paturi
» Compartiment Recuperare Medicală Neurologică - 5 paturi
SECȚIA PSIHIATRIE I - 68 paturi
» Compartiment Cronici- 5 paturi
SECȚIA PSIHIATRIE II - 60 paturi
» Compartiment Cronici - 30 paturi
SECȚIA PSIHIATRIE III - 70 paturi
» Compartiment Cronici - 35 paturi
SECȚIA PSIHIATRIE IV - 70 paturi
» Compartiment Cronici - 7 paturi
SECȚIA PSIHIATRIE V - 55 paturi
» Compartiment Cronici - 35 paturi
COMPARTIMENT ENDOCRINOLOGIE - 5 paturi
SECȚIA ANESTEZIE TERAPIE INTENSIVĂ - 15 paturi
» Compartiment Toxicologie - 4 paturi

COMPARTIMENT PRIMIRE URGENȚE

FARMACIE

ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ

UNITATE DE TRANSFUZIE SANGUINĂ

LABORATOR ANALIZE MEDICALE

LABORATOR RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICĂ MEDICALĂ

LABORATOR RECUPERARE, MEDICALA FIZICĂ ŞI BALNEOLOGIE

LABORATOR EXPLORĂRI FUNCŢIONALE

SERVICIUL ANATOMIE PATOLOGICĂ

COMPARTIMENT DE PREVENIRE ȘI CONTROL A INFECȚIILOR ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE

CENTRUL DE SĂNĂTATE MINTALĂ

DISPENSAR TBC

CABINETE MEDICALE

DIABET ȘI BOLI DE NUTRIȚIE
BOLI INFECȚIOASE
PLANIFICARE FAMILIALĂ
ONCOLOGIE MEDICALĂ
PSIHOLOGIE
RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ŞI BALNEOLOGIE
ASISTENȚĂ SOCIALĂ

CABINET RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE

CABINET PSIHOLOGIE

AMBULATORIUL INTEGRAT AL SPITALULUI

CABINET CARDIOLOGIE
CABINET CHIRURGIE GENERALĂ
CABINET DERMATO-VENEROLOGIE
CABINET ENDOCRINOLOGIE
CABINET GASTROENTEROLOGIE
CABINET MEDICINA INTERNA 1
CABINET MEDICINĂ INTERNĂ 2
CABINET MEDICINĂ INTERNĂ 3
CABINET NEUROLOGIE
CABINET OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE
CABINET OFTALMOLOGIE
CABINET ORL
CABINET ORTOPEDIE ȘI TRAUMATOLOGIE
CABINET PEDIATRIE
CABINET PNEUMOLOGIE
CABINET PSIHIATRIE 1
CABINET PSIHIATRIE 2
CABINET UROLOGIE

COMPARTIMENT APARAT FUNCȚIONAL

DIRECTOR ÎNGRIJIRI

STERILIZARE

DIETETICĂ

GARDEROBĂ

FORMAȚIE BRANCARDIERI

FORMAȚIE SUPRAVEGHERE BOLNAVI PSIHICI

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

BIROU CONTABILITATE

BIROU FINANCIAR

SERVICIUL ADMINISTRATIV

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

COMPARTIMENT DESERVIRE

BLOC ALIMENTAR

SPĂLĂTORIE

CROITORIE

FRIZERIE

ARHIVA

FORMAȚIE ÎNTREȚINERE SPAȚII VERZI

FORMAȚIE APROVIZIONARE, MANIPULARE, DEPOZITARE ȘI DESERVIRE MIJLOACE DE TRANSPORT

FORMAȚIE ȘOFERI

SERVICIUL TEHNIC

BIROUL ÎNTREȚINERE, PATRIMONIU ȘI EVIDENȚĂ DISPOZITIVE MEDICALE

CENTRALĂ TELEFONICĂ

FORMAȚIUNE ÎNTREȚINERE, REPARAȚII

» CENTRALĂ TERMICĂ
» ECHIPĂ REPARAȚII, ÎNTREȚINERE CLĂDIRI
» ECHIPĂ ÎNTREȚINERE, REPARAȚII INSTALAȚII DE APĂ, ELECTRICE ȘI OXIGEN

LIFTIERI

SERVICIUL INFORMATICĂ, EVALUARE ȘI STATISTICĂ MEDICALĂ

BIROUL DE EVALUARE ȘI STATISTICĂ MEDICALĂ

COMPARTIMENT PRIMIRE / INTERNĂRI

ASISTENȚĂ SPIRITUALĂ

COMPARTIMENT RELAȚII CU PUBLICUL

COMPARTIMENT AUDIT

SERVICIUL R.U.N.O.S.

BIROU JURIDIC

SERVICIUL DE SECURITATEA MUNCII, PSI, PROTECȚIE CIVILĂ, SITUAȚII DE URGENȚĂ ȘI MEDIU

SERVICIUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE

CPCIAAM

BIROU ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTARE, APROVIZIONARE ȘI TRANSPORT