Istoric spital

Istoricul Spitalului Municipal Sighetu Marmației

Municipiul Sighetu Marmației este situat în N-V României într-un cadru natural de o frumusețe deosebită, într-o zonă depresionară înconjurată ca o insulă de trei râuri: Tisa, Iza și Ronișoara, la o altitudine de 271 metri. Deservește o populație de 41.087 locuitori ai orașului Sighetu Marmației și 102.830 a comunelor arondate, reprezentând 30% din populația Județului Maramureş. Este atestat documentar în anul 1346 dar vechimea confirmată de urme arheologice este mult mai mare.

Spitalul s-a dezvoltat după primul război mondial, odată cu orașul, și e construit din mai multe pavilioane.

Primele au fost construite în 1864 și au funcționat ca sanatorii pentru bolnavii psihici femei și bărbați.

În prezent spitalul se întinde pe o suprafața de 73.650 m2, tip pavilionar compus din 14 pavilioane în care funcționează 21 de secții medicale cu destinație specifică afecțiunilor maladive.

 • În 1949 spitalul a funcționat cu 610 paturi în 9 secții;
 • În 1990 spitalul a funcționat cu 1.310 paturi în 17 secții;
 • În 2005 spitalul a funcționat cu 825 paturi în 18 secții;
 • În 2007 spitalul a funcționat cu 777 paturi în 16 secții.

În cadrul spitalului funcționează și Ambulatoriul integrat al Spitalului. Spitalul deservește populația din oraș și localitățile aparținătoare regiunii Maramureșului.


Pacienții beneficiază la nivelul spitalului de:

 • consultații în Ambulatoriul integrat al Spitalului și Ambulatoriul de spital;
 • ajutor și intervenții în cazuri de urgență prin asistența medicală de urgență - CPU;
 • îngrijiri medicale specifice afecțiunilor în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi;
 • investigații medicale paraclinice în cadrul Laboratorului de Analize Medicale și investigații medicale în cadrul Laboratorului de Explorări Funcționale;
 • servicii de radiologie și imagistică medicală, RMN, tomografie computerizată;
 • servicii de recuperare Medicină fizică și balneologie;
 • servicii administrative servicii tehnice și de întreținere.

Spitalul Municipal Sighetu Marmației este unitate sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, proprietate publică, care asigură servicii medicale, înființat în anul 1909, coordonat de Conducerea Autorității Publice Locale a Primăriei Municipiului Sighetu Marmației.

Sediul central al unității este în Municipiul Sighetu Marmației, str. Avram Iancu nr. 22 și deține un imobil în Municipiul Sighetu Marmației, str. Iuliu Maniu nr. 29.


Clasificări ale Spitalului Municipal Sighetu Marmației:

 • în funcție de teritoriu se clasifică în spital municipal (local);
 • în funcție de specificul patologiei se clasifică în spital general;
 • în funcție de regimul juridic al proprietății se clasifică în spital public;
 • în funcție de modul de finanțare se clasifică în spital cu finanțare din fonduri publice.

În funcție de modul de finanțare, spitalul este finanțat integral din fonduri de la Bugetul de Stat și Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Maramureș.

Contractul de furnizare de servicii medicale al spitalului cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș reprezintă sursa principală a veniturilor în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli și se negociază de către manager cu conducerea casei de asigurări sociale de sănătate, în funcție de indicatorii stabiliți în contractul-cadru de furnizare de servicii medicale.

În exercitarea atribuțiilor sale, Spitalul Municipal Sighetu Marmației, unitate spitalicească în subordonarea Consiliului Local Sighetu Marmației, colaborează cu autoritățile administrației publice locale, cu instituții publice de specialitate din țară, cu organizațiile profesionale (Colegiul Medicilor din România, Colegiul Farmaciștilor din România, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România) și cu alte unități spitalicești.