Pagina Pacientului

Programări online


24.06.2022 Programări online pentru consultațiile de specialitate ambulatorii

Sunt permise programări online doar pentru consultații pe bază de bilet de trimitere. Nu se acceptă programări pentru eliberare de referate medicale, adeverințe de orice tip, fișe medicale pentru carnet de șofer, port-armă sau alte tipuri de fișe, programarea urmând a fi anulată de drept. La consultație, pacientul trebuie să se prezinte cu biletul de trimitere, cardul de sănătate, adeverința de asigurat ori de salariat, cupon de pensie sau adeverința de șomaj, după caz.

Pagina pacientului

Calitatea serviciilor medicale este un principiu din ce în ce mai important în domeniul sănătăţii, deoarece creşte gradul de informare al pacienţilor, concomitent cu progresele tehnologice şi terapeutice. Calitatea serviciilor medicale are numeroase dimensiuni, dintre care cele mai importante sunt reprezentate de eficacitate, eficienţă, continuitatea îngrijirilor, siguranţa pacientului, competenţa echipei medicale, satisfacţia pacientului, dar şi a personalului medical

Informații Pacienți »

Informații generale legate de relația dintre unității sanitare și pacienții, dar nu în ultimul rând de relația cu vizitatorii

 • Programarea pacientului;
 • Prezentarea pacientului;
 • Reguli generale pacienţi;
 • Oligaţiile vizitatorului.

Informații Internare »

Pacientul trebuie să cunoască și să respecte regulamentul privind pacienții tratați în cadrul unității sanitare publice

 • Documente la internare;
 • Regulament pacienți;
 • La internare;
 • La externare.

Informații Asigurare »

Sunt asigurate persoanele care fac dovada plăţii contribuţiei la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS)

 • Cetăţenii români;
 • Străini cu drept de ședere;
 • Apatrizi cu drept de ședere;
 • Alte categorii.

Drepturi și Obligații »

Pacienţii au dreptul de a fi informaţi în legătură cu starea sănătăţii lor, la îngrijirea sănătăţii la cel mai înalt standard, indiferent de statutul social, vârstă, sex, etnie, religie sau convingeri politice, la adresabilitate liberă la asistenţa medicală, conform prevederilor

Rambursare Cheltuieli »

Asiguraţii care suportă cheltuieli cu medicamente, materiale sanitare şi investigaţii paraclinice, pe perioada internării, în baza documentelor medicale întocmite de medicul curant, avizate de şeful de secţie şi managerul spitalului, pot solicita rambursarea contravalorii acestor cheltuieli

Chestionar Satisfacție »

Preocupaţi în mod constant de calitatea şi evoluţia relaţiei cu pacienţii care beneficiază de serviciile unităţii noastre medicale, am conceput un chestionar în scopul de a aduna informaţii care să ne permită o evaluare obiectivă a gradului de satisfacţie a pacienţilor noştri internați

Programul de vizită »


Programul de vizită secții Interval orar
Luni-Vineri 13:00-17:00
Sâmbătă şi Duminică 09:00-12:00 și 14:00-17:00
* Durata unei vizite este de maxim 30 minute
** Pe toată durata vizitei aveți obligația de a purta echipament de protecție

Programul de vizită ATI Interval orar
Luni-Duminică 13:00-14:00 și 16:00-17:00
* Durata unei vizite este de maxim 10 minute
** Pe toată durata vizitei aveți obligația de a purta echipament de protecție