Managerul Spitalului Municipal Sighetu Marmaţiei împreună cu echipa de conducere şi ceilalţi factori implicaţi îşi propun să îmbunătăţească continuu performanţa unităţii spitaliceşti prin îmbunătăţirea calităţii serviciilor. Calitatea serviciilor poate fi asigurată printr-o calitate şi cantitate a factorului uman.

Managerul Spitalului Municipal Sighetu Marmaţiei îşi propune ca obiectiv principal o deblocare de posturi de la MS în afara cadrului legislativ actual care permite pentru cadrele medicale doar angajările pe posturile vacantate în anul în curs iar la personalul tehnico-administrativ angajarea pe 15% din numărul de posturi vacantate.

Totodată se va încerca împreună cu Autoritatea Locală, Direcţia de Sănătate Publică Maramureş, Colegiul Medicilor, Ministerul Sănătăţii de atragere a medicilor anestezişti, lipsa acestora ducând la scăderea indicatorilor de performanţă ai spitalului şi implicit clasificarea într-o categorie inferioară (categoria a IV-a a spitalului) ceea ce duce la o finanţare scăzută din partea Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș.

Prin elaborarea de regulamente de organizare şi funcţionare proprii fiecări secţii se va eficientiza activitatea medicală. Încheierea de contracte de administrare cu medicii şefi de secţii va duce la o gospodărire mai judicioasă a fondurilor alocate fiecărei secţii atât pe cheltuielile materiale cât şi pe cheltuielile de personal.