Managerul Spitalului Municipal Sighetu Marmaţiei împreună cu echipa de conducere şi ceilalţi factori implicaţi îşi propun să îmbunătăţească continuu performanţa unităţii spitaliceşti prin îmbunătăţirea calităţii serviciilor și trecerea la medicina centrată pe pacient.

Echipa de conducere își propune ca pe lângă achiziția de aparatură medicală de înaltă performanță și reabilitarea și modernizarea secțiilor și compartimentelor să continuie procesul de recrutare de personal medical pe specialitățile deficitare precum și pe specialități noi asigurându-se astfel un act medical de calitate orientat pe pacient.

Preocuparea permanentă de actualizarea a protocoalelor medicale, a regulamentelor de organizare și funcționare proprii fiecărei secții va duce la eficentizarea activității medicale concomitent cu creșterea calității actului medical.