Cardul Național de Asigurări de SănătateCardul Național de Asigurări de Sănătate

Începând cu 1 mai 2015, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, este introdusă obligativitatea prezentării Cardului Național de Asigurări de Sănătate sau adeverință înlocuitoare, după caz, în vederea acordării serviciilor medicale decontate de sistemul de asigurări sociale de sănătate. Asigurații cărora nu li s-a emis (tipărit) Cardului Național de Asigurări de Sănătate pot beneficia de servicii medicale fără prezentarea acestui document, în baza calității de asigurat, urmare verificării efectuate de către spital

Cardul Național de Asigurări de Sănătate


Cardul Național de Asigurări de Sănătate


Prin Hotărârea de Guvern nr. 458 din 28 iunie 2018, termenul de valabilitate a cardurilor naționale de sănătate emise până la data de 31 iulie 2018 a fost prelungit de la 5 la 7 ani.

Astfel, aceste carduri sunt recunoscute drept valabile de Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate timp de doi ani după data de expirare a valabilității inscripționată pe suprafața din material plastic, deoarece certificatele digitale înscrise în cipurile electronice au o valabilitate de 7 ani.

În cazul cardurilor emise anterior datei de 31 decembrie 2012, termenul de valabilitate este 31 decembrie 2019.

Totodată, cardurile naționale de sănătate noi care se emit începând cu data de 1 august 2018 au de la început durata de valabilitate de șapte ani, conform aceleiași Hotărâri de Guvern.

Cardul național este un card electronic, distinct de cardul european de sănătate și poate fi utilizat numai pe teritoriul României.

Informațiile minime care pot fi accesate de pe cardul național de asigurări sociale de sănătate sunt următoarele:
  1. numele, prenumele, precum și codul numeric personal ale asiguratului;
  2. codul unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate;
  3. numărul de identificare al cardului național.


Cardurile naționale se tipăresc (emit) din oficiu, prin extrageri periodice din registrul național de evidență al asiguraților. Comenzile se dau centralizat, la nivel național, către Imprimeria națională, iar personalizarea se face de către Centrul Național Unic de Personalizare a Pașapoartelor Electronice (Centrul Național Unic) din cadrul Direcției Generale de Pașapoarte (HG 900/2012), pentru persoanele care împlinesc vârsta de 18 ani și/sau cele care dobândesc calitatea de asigurat, asigurații urmând a le primi prin intermediul serviciilor poștale.

Factorii poștali au obligația să vă caute de două ori la domiciliu, să vă lase avize de prezentare și să vă înmâneze cardurile numai pe baza de semnătură și act de identitate (al dvs. sau al persoanei desemnate de dvs. să vă reprezinte). Este interzis ca aceștia să înmâneze cardurile unor terți, fără ca aceștia să fie împuterniciți de dvs., sau să le lase în cutiile poștale.

Actele normative nu prevăd un termen de emitere a cardului național față de data împlinirii vârstei de 18 ani și/sau cea a înregistrării în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Asigurații cărora nu li s-a emis (tipărit) cardul de sănătate pot beneficia de servicii medicale fără prezentarea acestui document, în baza calității de asigurat, urmare verificării efectuate de către furnizori aici: www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html.


Cum intrați în posesia Cardului Național de Asigurări de Sănătate?


Cardurile au fost tipărite în contul caselor de asigurări de sănătate la care ați fost înscris/declarat și/sau cu care se află în contract medicul dvs. de familie și au fost returnate de poșta la fiecare casa de asigurări, conform aparteneței titularilor acestora.

În vederea intrării în posesia Cardului Național de Asigurări de Sănătate trebuie să vă adresați casei de asigurări de sănătate la care ați fost/sunteți înscris, respectiv, declarat de către angajatorul dvs.

Dacă sunteți salariat, solicitați angajatorului dvs. informații privind casa de asigurări de sănătate la care v-a declarat, de la data intrării în vigoare a Declarației 112.


Cum activezi Cardul Național de Asigurări de Sănătate?


Activarea cardului de sănătate se va face la orice furnizor de servicii medicale (cabinet de medicină primară, spital, ambulatoriu, laborator) la care asiguratul va apela prima dată după primirea cardului.

Nu este necesar ca asiguratul să meargă special la medic pentru activarea cardului.

Operațiunea de activare durează maxim 30 de secunde și constă în înlocuirea codului PIN inițial al cardului (0000) cu un cod PIN din patru cifre ales de asigurat, pe care acesta nu trebuie să îl divulge. Codul PIN rămâne în proprietatea asiguratului, la fel ca și cel de la cardul bancar.

Drepturile și Obligațiile Asiguraților »

Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanţare a ocrotirii sănătăţii populaţiei care asigură accesul la un pachet de servicii de bază, cuprinzând servicii medicale preventive şi curative, servicii de îngrijire a sănătăţii, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale. Asiguraţii au dreptul la un pachet de servicii de bază stabilit prin contractul-cadru, în colaborare cu organizaţiile implicate

Drepturile și Obligațiile Pacienților »

Drepturile și Obligațiile Pacienților sunt reglementate de Legea nr. 46/2003 și Normele de aplicare aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 386/2004. Pacienții au dreptul la îngrijirile medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea română dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare și materiale ale unități sanitare. Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană fără nici o discriminare