Informații AsigurareInformații Asigurare

Asigurările sociale de sănătate sunt obligatorii fiind introdusă obligativitatea prezentării Cardului Național de Asigurări de Sănătate sau adeverință înlocuitoare, după caz, în vederea acordării serviciilor medicale decontate de sistemul de asigurări sociale de sănătate. Asigurații cărora nu li s-a emis (tipărit) Cardului Național de Asigurări de Sănătate pot beneficia de servicii medicale fără prezentarea acestui document, în baza calității de asigurat, urmare verificării efectuate de către spital

Asigurările sociale de sănătate sunt obligatorii


Asigurați toți cetățenii români cu domiciliul în țară, precum și cetățenii străini și apatrizii care au solicitat și obținut prelungirea dreptului de ședere temporară sau au domiciliul în România și fac dovada plății contribuției la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS).

Asigurările sociale de sănătate sunt obligatorii și funcționează ca un sistem unitar, iar obiectivele se realizează pe baza următoarelor principii:
  1. alegerea liberă de către asigurați a casei de asigurări de sănătate;
  2. solidaritate și subsidiaritate în constituirea și utilizarea fondurilor;
  3. alegerea liberă de către asigurați a furnizorilor de servicii medicale, de medicamente și de dispozitive medicale, în condițiile prezentei legi și ale contractului-cadru;
  4. descentralizarea și autonomia în conducere și administrare;
  5. participarea obligatorie la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru formarea Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;
  6. participarea persoanelor asigurate, a statului și a angajatorilor la managementul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;
  7. acordarea unui pachet de servicii medicale de bază, în mod echitabil și nediscriminatoriu, oricărui asigurat;
  8. transparența activității sistemului de asigurări sociale de sănătate;
  9. libera concurență între furnizorii care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate.

Drepturile şi obligațiile pacienților neasigurați


Persoanele care nu pot dovedi faptul că sunt asigurate sunt considerate, din punct de vedere legal, ca fiind neasigurate. Ele beneficiază de serviciile medicale din pachetul minimal, în situațiile în care viața acestora sau sănătatea membrilor comunităților din care fac parte este pusă în pericol. Aici, ne referim la urgențele medico-chirurgicale, bolile infecțioase (hepatita, gripa, TBC, bolile cu transmitere sexuală, HIV/SIDA, varicela, rujeola etc.), controalele în timpul sarcinii și cele postnatale, serviciile de planificare familială.

După ce au beneficiat de unul dintre serviciile incluse în pachetul minimal, prevăzut pentru persoanele neasigurate, acestea vor trebui să suporte restul cheltuielilor necesare în procesul de îngrijire. Pacienții fără asigurare medicală nu vor primi rețete pentru medicamentele eliberate gratuit sau compensat, dar nici trimiteri pentru diverse investigații sau tratamente de recuperare.

Cardul Național de Asigurări de Sănătate »

Începând cu 1 mai 2015 este introdusă obligativitatea prezentării Cardului Național de Asigurări de Sănătate sau adeverință înlocuitoare, după caz, în vederea acordării serviciilor medicale decontate de sistemul de asigurări sociale de sănătate. Asigurații cărora nu li s-a emis Cardul Național de Asigurări de Sănătate pot beneficia de servicii medicale, în baza calității de asigurat, urmare verificării efectuate de către spital

Drepturile și Obligațiile Asiguraților »

Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanţare a ocrotirii sănătăţii populaţiei care asigură accesul la un pachet de servicii de bază, cuprinzând servicii medicale preventive şi curative, servicii de îngrijire a sănătăţii, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale. Asiguraţii au dreptul la un pachet de servicii de bază stabilit prin contractul-cadru, în colaborare cu organizaţiile implicate