Servicii ambulatorii paraclinice

Programări online


24.06.2022 Programări online pentru consultațiile de specialitate ambulatorii

Sunt permise programări online doar pentru consultații pe bază de bilet de trimitere. Nu se acceptă programări pentru eliberare de referate medicale, adeverințe de orice tip, fișe medicale pentru carnet de șofer, port-armă sau alte tipuri de fișe, programarea urmând a fi anulată de drept. La consultație, pacientul trebuie să se prezinte cu biletul de trimitere, cardul de sănătate, adeverința de asigurat ori de salariat, cupon de pensie sau adeverința de șomaj, după caz.Servicii medicale ambulatorii paraclinice

Prin serviciile medicale ambulatorii de specialitate paraclinică oferite de Spitalul Municipal Sighetu Marmației dorim să venim în întâmpinarea nevoilor pacienților noștri și comunității din arealul pe care-l deservim.
  • La recomandarea medicului de familie și a medicului de specialitate din ambulatoriu, asigurații au dreptul la investigații paraclinice în ambulatoriu (analize de laborator, ecografii, radiografii, EKG, EEG, tomografii, RMN, scintigrafii, etc.), fără contribuție personală, incluse în pachetul de bază de servicii medicale;
  • Femeile gravide și copiii în vârstă de până la 18 ani, asigurați facultativ, beneficiază de investigații paraclinice în ambulatoriu, fără co-plată, la recomandarea medicului de familie sau a medicului de specialitate din ambulatoriu clinic.

Hematologie

Denumire serviciu medical Tarif
Hemoleucogramă completă - hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari 14,62
Numărătoare reticulocite 7,58
Examen citologic al frotiului sanguin 24,29
VSH 2,74
Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO 9,84
Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh 10,28
Anticorpi specifici anti Rh la gravidă 10,16
Timp Quick şi INR (International Normalised Ratio) 15,32
APTT 15,51
Fibrinogenemie 14,28


Biochimie - serică şi urinară

Denumirea analizei Tarif
Proteine totale serice 7,65
Electroforeza proteinelor serice 16,52
Feritină serică 40,00
Uree serică 6,11
Acid uric seric 6,11
Creatinină serică, cu estimarea ratei de filtrare glomerulară 6,18
Bilirubină totală 6,37
Bilirubină directă 6,37
Glicemie 5,99
Colesterol seric total 5,99
HDL colesterol 8,55
LDL colesterol 8,02
Trigliceride serice 7,35
TGP 6,11
TGO 6,08
Creatinkinaza CK 12,61
Gama GT 8,34
Fosfatază alcalină 8,13
Sodiu seric 10,44
Potasiu seric 11,96
Calciu seric total 5,60
Calciu ionic seric 8,22
Magneziemie 5,84
Sideremie 7,41
Transferină serică 30,00
Fosfor (fosfat seric) 13,00
Examen complet de urină (sumar + sediment) 9,75
Dozare proteine urinare 7,24
Microalbuminuria (albumină urinară) 28,70
Raport albumină/creatinină într-un eșantion de urină spontană 45,00
Albumină serică 14,00
Dozare glucoză urinară 7,24
Creatinină urinară 10,78
TTGO (test de toleranta la glucoza per os) 35,00
HBA1c 38,00
Alfa Amilaza serică 15,00
Lipaza serică 15,00
Lactatdehidrogenaza (LDH) 10,00
Rezervă alcalină ( determinarea Bicarbonatului seric) 23,56
Vitamina B 12 38,00
Acid folic 48,00


Imunologie şi imunochimie

Denumire serviciu medical Tarif
TSH 21,39
FT4 21,74
Parathormonul seric (PTH) 47,50
Hormonul foliculinostimulant FSH 30,04
Hormonul luteinizant (LH) 30,04
Cortizol 35,14
Testosteron 39,27
Estradiol 31,07
Progesteron 33,02
Prolactină 31,92
Anti-HAV IgM 44,21
Ag HBs 35,22
Anticorpi Anti HCV 64,90
Testare HIV la gravidă 41,98
ASLO 12,98
VDRL sau RPR 6,68
Confirmare TPHA 14,70
Antigen Helicobacter Pylori 43,48
Complement seric C3 14,14
Complement seric C4 14,14
IgG seric 19,27
IgA seric 19,27
IgM seric 19,70
IgE seric 18,02
Proteina C reactivă 11,60
Factor reumatoid 10,15
ATPO 42,39
PSA 24,07
free PSA 31,83


Microbiologie

Exudat faringian

Denumire serviciu medical Tarif
Examen bacteriologic exudat faringian, cultură şi identificare streptococi beta-hemolitici gr. A, C, G 16,62
Examen fungic din exsudat faringian - cultură și identificare până la nivel de specie 19,95


Examen urină

Denumire serviciu medical Tarif
Urocultură - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană 15,96


Examene materii fecale

Denumire serviciu medical Tarif
Coprocultură - cultură şi identificare bacteriană 19,95
Examen coproparazitologic 13,54
Depistare hemoragii oculte 31,53


Examene din secreţii genitale

Denumire serviciu medical Tarif
Examene din secreţii vaginale - Examen microscopic nativ şi/sau colorat 19,95
Examene din secreții cervicale - cultură și identificare bacteriană 20,00
Examene din secreții vaginale – cultură și identificare bacteriană 20,00
Examene din secreţii vaginale - portaj Streptococcus agalactiae la gravide, prin metode de cultivare 20,61
Examene din tampon rectal - portaj Streptococcus agalactiae la gravide, prin metode de cultivare 20,61
Examene din secreţii vaginale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică 19,95


Examene din secreţii uretrale

Denumire serviciu medical Tarif
Examene din secreţii uretrale - microscopic colorat, cultură şi identificare bacteriană 20,61


Examene din secreţii otice

Denumire serviciu medical Tarif
Examen din secreţii otice - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană 20,61


Examene din secreţii nazale

Denumire serviciu medical Tarif
Examen bacteriologic exudat nazal cultură și identificare Staphylococcus aureus (MRSA/MSSA) 18,62


Examene din secreţii conjunctivale

Denumire serviciu medical Tarif
Examen microbiologic din secreţii conjunctivale – Examen microscopic, cultură şi identificare bacteriană 20,61


Examene din colecţie purulentă

Denumire serviciu medical Tarif
Examen bacteriologic din colecţie purulentă - Examen microscopic colorat, cultură şi identificare bacteriană 20,61
Examen fungic din colecţie purulentă - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică 20,61


Testarea sensibilităţii la substanţe antimicrobiene şi antifungice

Denumire serviciu medical Tarif
Antibiogramă 15,42
Antifungigramă 19,61


Examinări histopatologice, citologice şi imunohistochimice

Denumire serviciu medical Tarif
Examen histopatologic procedura completă HE (1 - 3 blocuri) 145,00
Examen histopatologic procedura completă HE (4 - 6 blocuri) 280,00
Examen histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale (1 - 3 blocuri) 190,00
Examen histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale (4 - 6 blocuri) 320,00
Teste imunohistochimice 240,00
Citodiagnostic spută prin incluzii la parafină (1 - 3 blocuri) 134,80
Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau 48,70
Citodiagnostic lichid de puncţie 89,00