Rambursarea CheltuielilorRambursarea Cheltuielilor

Asiguraţii care suportă cheltuieli cu medicamente, materiale sanitare şi investigaţii paraclinice, pe perioada internării, în baza documentelor medicale întocmite de medicul curant, avizate de şeful de secţie şi managerul spitalului, pot solicita rambursarea contravalorii acestor cheltuieli

Metodologia de Rambursare a Cheltuielilor


Pentru a beneficia de rambursarea cheltuielor trebuie să respectați Metodologia de rambursare a cheltuielilor efectuate de către asigurați pe perioada internării în Spitalul Municipal Sighetu Marmației.

  1. Pacientul asigurat se află internat în Spitalul Municipal Sighetu Marmației;
  2. Pacientul asigurat are dreptul să beneficieze, la recomandarea medicului curant, de medicamente, materiale sanitare sau alte investigații prevăzute de Contractul-cadru, care nu sunt disponibile în spital;
  3. Nu vor fi decontate medicamente care sunt adjuvante terapiei de bază (vitamine, suplimente alimentare, tonice etc.) precum și medicamentele din aceeași clasă farmacologică sau cu același DCI existente în farmacia spitalului la momentul eliberării prescripției;
  4. Medicul curant în urma verificării și constatării lipsei medicamentelor, materialelor sanitare din farmacie sau magazia spitalului va înștiința pacientul de lipsa acestora. Cu acceptul pacientului va face un referat de necesitate privind medicamentele sau materialele sanitare necesare tratării bolnavului care va fi avizat de medical șef de secție;
  5. Medicul șef de secție după ce își dă avizul favorabil pe referatul de necesitate îl înaintează la managerul unității care la rândul sau va da aprobarea pentru ca bolnavul sau aparținătorii acestuia să achiziționeze medicamentele sau materialele sanitare necesare tratării pacientului în funcție de creditele bugetare aprobate la aceste articole cuprinse în BVC (bugetul de venituri și cheltuieli);
  6. Pacientul în urma acceptului managerului spitalului va proceda la achiziția celor specificate în referatul de necesitate aprobat. Pacientul va solicita factură de la farmacie după care va întocmi o cerere de rambursare a cheltuielilor către manager la care va anexa referatul de necesitate, factura și bonul fiscal eliberat de farmacia de unde s-a făcut achiziția.

Cererea va conține în mod explicit adresa și numărul de telefon pentru a fi contactat despre momentul când poate să ridice suma de bani de la casieria unității.

Descarcă Metodologia de rambursare a cheltuielilor efectuate de către asigurați pe perioada internării în Spitalul Municipal Sighetu Marmației - format PDF

Cardul Național de Asigurări de Sănătate »

Începând cu 1 mai 2015 este introdusă obligativitatea prezentării Cardului Național de Asigurări de Sănătate sau adeverință înlocuitoare, după caz, în vederea acordării serviciilor medicale decontate de sistemul de asigurări sociale de sănătate. Asigurații cărora nu li s-a emis Cardul Național de Asigurări de Sănătate pot beneficia de servicii medicale, în baza calității de asigurat, urmare verificării efectuate de către spital

Drepturile și Obligațiile Asiguraților »

Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanţare a ocrotirii sănătăţii populaţiei care asigură accesul la un pachet de servicii de bază, cuprinzând servicii medicale preventive şi curative, servicii de îngrijire a sănătăţii, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale. Asiguraţii au dreptul la un pachet de servicii de bază stabilit prin contractul-cadru, în colaborare cu organizaţiile implicate