Informații PaciențiInformații Pacienți

Alterarea stării de sănătate în cadrul unor episoande acute sau cronice ne face să ne adresăm furnizorilor de servicii medicale de specialitate ambulatorie clinică, servicii medicale de specialitate ambulatorie paraclinică sau servicii medicale de specialitate spitalicească astfel că este necesar să ne pregătim pentru momentul în care devenim pacienți

Documente necesare în vederea internării


În cadrul Spitalului Municipal Sighetu Marmației se pot interna pacienți aparținând tuturor caselor de asigurări de sănătate, iar actele necesare la internarea în spital sunt:
  1. Bilet de internare de la medicul de familie sau medicul specialist;
  2. Buletinul sau cartea de identitate, pașaportul pentru cetățenii străini din afara UE;
  3. Cardul de sănătate;
  4. Documente suplimentare pentru următoarele categorii:
    • Angajați - Adeverință de la locul de muncă din care să reiasă numărul de zile de concediu medical, anterioare internării;
    • Adeverință de la casa de asigurări de sănătate - pentru cei care au refuzat, pe motiv religios, cardul de sănătate.
Persoanele care nu fac dovada calității de asigurat beneficiază de servicii medicale numai în cazul urgențelor medico-chirurgicale și al bolilor cu potențial endemo-epidemic și cele prevăzute în Programul național de imunizari, monitorizarea evoluției sarcinii și a lăuzei, servicii de planificare familială în condițiile, în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.

Programul de vizită secții Interval orar
Luni-Vineri 13:00-17:00
Sâmbătă şi Duminică 09:00-12:00 și 14:00-17:00
Programul de vizită ATI Interval orar
Luni-Duminică 13:00-14:00 și 16:00-17:00
* Durata unei vizite este de maxim 10 minute
** Pe toată durata vizitei aveți obligația de a purta echipament de protecție

Drepturile și Obligațiile Pacienților »

Drepturile și Obligațiile Pacienților sunt reglementate de Legea nr. 46/2003 și Normele de aplicare aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 386/2004. Pacienții au dreptul la îngrijirile medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea română dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare și materiale ale unități. Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană fără discriminare

Drepturile și obligațiile asiguraților »

Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanţare a ocrotirii sănătăţii populaţiei care asigură accesul la un pachet de servicii de bază, cuprinzând servicii medicale preventive şi curative, servicii de îngrijire a sănătăţii, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale. Asiguraţii au dreptul la un pachet de servicii de bază stabilit prin contractul-cadru, în colaborare cu organizaţiile implicate

Cardul Național de Asigurări de Sănătate »

Începând cu 1 mai 2015 este introdusă obligativitatea prezentării Cardului Național de Asigurări de Sănătate sau adeverință înlocuitoare, după caz, în vederea acordării serviciilor medicale decontate de sistemul de asigurări sociale de sănătate. Asigurații cărora nu li s-a emis Cardul Național de Asigurări de Sănătate pot beneficia de servicii medicale, în baza calității de asigurat, urmare verificării efectuate de către spital

Servicii nedecontate din FNUASS »

Servicii medicale de specialitate ambulatorii clinice, de specialitate ambulatorii paraclinice și/sau de specialitate spitalicească acordate persoanelor asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate nedecontate din Fondul Național Unic de Asigurări de Sănătate contravaloarea acestor prestații fiind suportată de persoana asigurată, de unitățile care le solicită sau din alte surse, după caz