Servicii nedecontate din FNUASSServicii nedecontate din FNUASS

Servicii medicale de specialitate ambulatorii clinice, de specialitate ambulatorii paraclinice și/sau de specialitate spitalicească acordate persoanelor asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate nedecontate din Fondul Național Unic de Asigurări de Sănătate contravaloarea acestor prestații fiind suportată de persoana asigurată, de unitățile care le solicită sau din alte surse, după caz

Servicii nedecontate

Servicii care nu sunt decontate de asigurările sociale de sănătate contravaloarea acestor prestații fiind suportată de persoana asigurată, de unitățile care le solicită sau din alte surse, după caz, sunt:
 1. servicii medicale acordate în caz de boli profesionale, accidente de muncă și sportive, asistența medicală la locul de muncă, asistența medicală a sportivilor;
 2. unele servicii medicale de înaltă performanță;
 3. unele servicii de asistență stomatologică;
 4. servicii hoteliere cu grad înalt de confort;
 5. corecții estetice efectuate persoanelor cu vărsta de peste 18 ani;
 6. unele medicamente, materiale sanitare și tipuri de transport;
 7. eliberarea actelor medicale solicitate de autoritățile care prin activitatea lor au dreptul să cunoască starea de sănătate a asiguraților;
 8. fertilizare in vitro;
 9. transplantul de organe și țesuturi, cu excepția cazurilor prevăzute în Programul Național, aprobat de Agenția Națională de Transplant și CNAS;
 10. asistenta medicală la cerere;
 11. contravaloarea unor materiale necesare corectaării văzului și auzului: baterii pentru aparatele auditive, ochelari de vedere;
 12. contribuția personală din:
  • prețul medicamentelor;
  • a unor servicii medicale;
  • a dispozitivelor medicale.
 13. serviciile medicale solicitate de asigurat;
 14. unele proceduri de recuperare și de fizioterapie;
 15. serviciile nemedicale efectuate în unități medico-sociale;
 16. serviciile acordate în cadrul secțiilor/clinicilor de boli profesionale și cabinetelor de medicină a muncii;
 17. servicii hoteliere solicitate de pacienții a căror afecțiuni se tratează în spitalizare de zi.
Persoanele care nu fac dovada calității de asigurat beneficiază de servicii medicale numai în cazul urgențelor medico-chirurgicale și al bolilor cu potențial endemo-epidemic și cele prevăzute în Programul național de imunizari, monitorizarea evoluției sarcinii și a lăuzei, servicii de planificare familială în condițiile, în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.

Cardul Național de Asigurări de Sănătate »

Începând cu 1 mai 2015 este introdusă obligativitatea prezentării Cardului Național de Asigurări de Sănătate sau adeverință înlocuitoare, după caz, în vederea acordării serviciilor medicale decontate de sistemul de asigurări sociale de sănătate. Asigurații cărora nu li s-a emis Cardul Național de Asigurări de Sănătate pot beneficia de servicii medicale, în baza calității de asigurat, urmare verificării efectuate de către spital

Drepturile și Obligațiile Asiguraților »

Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanţare a ocrotirii sănătăţii populaţiei care asigură accesul la un pachet de servicii de bază, cuprinzând servicii medicale preventive şi curative, servicii de îngrijire a sănătăţii, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale. Asiguraţii au dreptul la un pachet de servicii de bază stabilit prin contractul-cadru, în colaborare cu organizaţiile implicate