Servicii medicale spitalicești

Programări online


24.06.2022 Programări online pentru consultațiile de specialitate ambulatorii

Sunt permise programări online doar pentru consultații pe bază de bilet de trimitere. Nu se acceptă programări pentru eliberare de referate medicale, adeverințe de orice tip, fișe medicale pentru carnet de șofer, port-armă sau alte tipuri de fișe, programarea urmând a fi anulată de drept. La consultație, pacientul trebuie să se prezinte cu biletul de trimitere, cardul de sănătate, adeverința de asigurat ori de salariat, cupon de pensie sau adeverința de șomaj, după caz.Servicii medicale spitalicești

Prin serviciile medicale spitalicești oferite de Spitalul Municipal Sighetu Marmației dorim să venim în întâmpinarea nevoilor pacienților noștri și comunității din arealul pe care-l deservim.
  • Pachetul de baza servicii medicale, acordat persoanelor asigurate, include serviciile spitalicești pentru patologia care necesită internare (cazuri acute, cazuri cronice, alte situații justificate) și serviciile spitalicești care nu necesită internare continuă, prestate în regim de spitalizare de zi;
  • Internarea în spital se face pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie sau medicul specialist din ambulatoriu de specialitate (în cazurile de urgență nu este necesar biletul de trimitere) și a documentului care dovedește calitatea de asigurat a persoanei;
  • De asemenea, se decontează serviciile medicale acordate în cadrul unităților medico-sociale;
  • Pentru urgente medico-chirurgicale si in cazul bolilor cu potențial endemo-epidemic, persoanele care se asigură facultativ beneficiază de servicii spitalicești gratuit până la rezolvarea completă a cazului, iar persoanele neasigurate până la rezolvarea urgenței.


Denumirea secției Tarif/zi spitalizare
Boli Infecțioase 183
Cardiologie 187
Dermatovenerologie 198
Medicină Internă 156
Neonatologie (nou născuți) 332
Neurologie 212
Pediatrie 332
Pneumologie 153
Psihiatrie Acuţi 79
Psihiatrie Pediatrică 0
Psihiatrie Cronici 57
Chirurgie Generală 265
Obstetrică-Ginecologie 446
Oftalmologie 494
Ortopedie și Traumatologie 203
Otorinolaringologie (ORL) 287