Informații InternareInformații Internare

Alterarea stării de sănătate în cadrul unor episoande acute sau cronice ne face să ne adresăm furnizorilor de servicii medicale de specialitate ambulatorie clinică, servicii medicale de specialitate ambulatorie paraclinică sau servicii medicale de specialitate spitalicească astfel că este necesar să ne pregătim pentru momentul în care devenim pacienți

Documente necesare în vederea internării


În cadrul Spitalului Municipal Sighetu Marmației se pot interna pacienți aparținând tuturor caselor de asigurări de sănătate, iar actele necesare la internarea în spital sunt:
 1. Bilet de internare de la medicul de familie sau medicul specialist;
 2. Buletinul sau cartea de identitate, pașaportul pentru cetățenii străini din afara UE;
 3. Cardul de sănătate;
 4. Documente suplimentare pentru următoarele categorii:
  • Angajați - Adeverință de la locul de muncă din care să reiasă numărul de zile de concediu medical, anterioare internării;
  • Adeverință de la casa de asigurări de sănătate - pentru cei care au refuzat, pe motiv religios, cardul de sănătate.
Persoanele care nu fac dovada calității de asigurat beneficiază de servicii medicale numai în cazul urgențelor medico-chirurgicale și al bolilor cu potențial endemo-epidemic și cele prevăzute în Programul național de imunizari, monitorizarea evoluției sarcinii și a lăuzei, servicii de planificare familială în condițiile, în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.

Internare paciențiInformaţi medicul curant şi personalul medical asupra oricăror altor afecţiuni de care aţi suferit sau suferiţi în momentul actual.

Informaţi medicul şi personalul medical asupra tratamentelor pe care le-aţi urmat sau le urmaţi în prezent. Tratamentele cronice indicate de alţi specialişti vor fi continuate după informarea şi cu acceptul medicului chirurg şi anestezist şi în ziua intervenţiei. Vă rugăm să informaţi medicul daca sunteţi sub tratament cu Aspirina, Trombostop, Sintrom, Plavix sau alte medicamente hipocoagulante. Tratamentul cu Aspirină se va întrerupe cu cel puţin 5 zile înaintea intervenţiei chirurgicale. De asemenea, tratamentul cu contraceptive orale combinate trebuie întrerupt cu 8 zile înainte de intervenţie, iar protecţia împotriva unei sarcini nedorite trebuie asigurată prin alte metode.

Informaţi medicul şi personalul medical asupra alergiilor, sensibilităţilor deosebite la orice fel de medicament, aliment sau subsanţă, organică sau anorganică, precum şi asupra eventualelor reacţii deosebite apărute ca urmare a administrării sau contactului cu vreun produs.

Informaţi medicul curant şi personalul medical asupra unor eventuale restricţii de ordin medical impuse de opţiuni de conştiinţă sau de credinţă.

Informaţi din timp cu privire la anumite obiceiuri alimentare personale sau diete pe care doriţi să le respectaţi pe perioada internării, pentru ca personalul să vi le poată asigura.

În vederea asigurării unui optime asepsii şi prevenirii infecţiilor, protocolul de pregătire a intervenţiei chirurgicale impune:
 • cu o oră înainte de intervenţie, duşul cu şampon sau săpun, care vă vor fi puse la dispoziţie şi care, în unele situaţii, pot conţine un dezinfectant special;
 • cu 30 min înainte de intervenţie, igiena orală realizată prin periajul energic al dinţilor timp de 2 minute;
 • în anumite intervenţii, depilarea zonei de incizie cu cremă de uz chirurgical, care vă va fi pusă la dispoziţie.

Fumatul este interzis pe teritoriul spitalului, cu excepţia locurilor special amenajate, care vă vor fi indicate de personal.

Pentru buna desfăşurare a activităţii şi pentru confortul dumneavoastră vă rugăm să respectaţi recomandările personalului de la salon şi de la sala de operaţie.

La solicitarea medicului şi/sau a medicului anestezist, este INTERZIS consumul oricăror alimente solide cu mai puţin de 6 ore, precum şi a oricăror lichide cu mai puţin de 4 ore înaintea intervenţiei chirurgicale, indiferent de natura anesteziei.

Introducerea de alimente în spital nu este agreată, cu excepţia unor situaţii speciale care pot fi discutate cu personalul. Mesele sunt incluse în tarifele spitalului, iar pentru alegerea meniului veţi fi consultat de asistenta din secţie în ziua internării.

Vizitele familiei şi/sau prietenilor sunt permise în limite decente pânî la maxim ora 20:00, fără a interfera cu intimitatea şi liniştea celorlalţi pacienţi. Nu sunt permise vizitele în terapia intensivă. Dacă doriţi ca o persoană apropiată să rămână cu dumneavoastră peste noapte vă rugăm să ne anunţaţi din timp. Acest lucru este posibil doar în limita locurilor disponibile şi contra unei taxe hoteliere.

Este permis accesul cu telefoane mobile în salon, cu rugămintea de a respecta dreptul la linişte şi intimitate a celorlalţi pacienţi.

Personalul medical a fost ales pe baza competenţei şi a disponibilităţii de comunicare şi se află la dispoziţia dumneavoastră în permanenţă. Vă rugăm să informaţi asistenta şefă sau medicul asupra oricăror probleme apărute în relaţia cu personalul.

Conform legii drepturilor pacientului (nr. 46/2003), dumneavoastră sunteţi singurii care puteţi hotărâ dacă alte persoane pot fi informate cu privire la tratamentul, procedurile sau rezultatul investigaţiilor şi tratamentelor efectuate în cadrul serviciului nostru şi care anume informaţii pot fi furnizate.

Aşteptăm cu interes sugestiile şi observaţiile dumneavoastră în vederea continuei perfecţionări a performanţelor noastre.

Programul de vizită secții Interval orar
Luni-Vineri 13:00-17:00
Sâmbătă şi Duminică 09:00-12:00 și 14:00-17:00
* Durata unei vizite este de maxim 30 minute
** Pe toată durata vizitei aveți obligația de a purta echipament de protecție

Programul de vizită ATI Interval orar
Luni-Duminică 13:00-14:00 și 16:00-17:00
* Durata unei vizite este de maxim 10 minute
** Pe toată durata vizitei aveți obligația de a purta echipament de protecție

Externare pacienți


Se face prin biroul internări / externări zilnic sau la cererea pacientului sau a aparţinătorilor legali, în timpul programului de lucru 07:00 - 15:00.
La externare, pacienții vor avea asupra lor Cardul Național de Asigurări de Sănătate şi vor primi următoarele documente:
 1. Bilet de ieşire/scrisoare medicală;
 2. Reţetă medicală (dacă este cazul);
 3. Certificatul de concediu medical (dacă este cazul);
 4. Recomandare de îngrijiri medicale la domiciliu (dacă este cazul);
 5. Recomandări privind regimul igieno-dietetic de urmat;
 6. Recomandări privind un stil de viață sănătos;
 7. Decontul de cheltuieli (informativ).
La externare pacientul va primi inclusiv informațiile privind o eventuală apariție sau agravare a unor semne ori simptome care necesită revenirea de urgență la spital.

La externare pacientul va plăti taxa de coplată, conform Contractului-cadru, în cuantum de 10 lei.
Se exceptează de la achitarea taxei de coplată: pensionarii cu pensie mai mică de 1265 lei, femeile însărcinate şi lăuze care au venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară, urgenţele, elevi/studenţi.

Cardul Național de Asigurări de Sănătate »

Începând cu 1 mai 2015 este introdusă obligativitatea prezentării Cardului Național de Asigurări de Sănătate sau adeverință înlocuitoare, după caz, în vederea acordării serviciilor medicale decontate de sistemul de asigurări sociale de sănătate. Asigurații cărora nu li s-a emis Cardul Național de Asigurări de Sănătate pot beneficia de servicii medicale, în baza calității de asigurat, urmare verificării efectuate de către spital

Drepturile și Obligațiile Asiguraților »

Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanţare a ocrotirii sănătăţii populaţiei care asigură accesul la un pachet de servicii de bază, cuprinzând servicii medicale preventive şi curative, servicii de îngrijire a sănătăţii, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale. Asiguraţii au dreptul la un pachet de servicii de bază stabilit prin contractul-cadru, în colaborare cu organizaţiile implicate