Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Municipal Sighetu Marmației prin reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului, infrastructura de fluide medicale și instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii și în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen

Date Proiect

Titlu: Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Municipal Sighetu Marmației prin reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului, infrastructura de fluide medicale și instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii și în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen
Program de finanțare: Fondul European de Dezvoltare Regională
Prioritatea: Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19
Indicativ proiect: POIM/963/10/1/Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale
Bugetul proiectului: 10.574.103,08 lei
Fonduri Europene: 10.538.403,08 lei
Data de începere: 01.12.2021
Data de încheiere: 30.09.2023
Statusul proiectului: În desfășurare

Parteneriat

Municipiul Sighetu Marmatiei - Lider
» primaria-sighet.ro

Spitalul Municipal Sighetu Marmatiei - Partener
» www.spitalsighet.ro

Sumar proiect

Municipiul Sighetu Marmației, în calitate de beneficiar al finantarii, Lider de parteneriat în cadrul parteneriatului cu Spitalul Municipal Sighetu Marmației (Partener) anunță lansarea proiectului "Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Municipal Sighetu Marmației prin reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului, infrastructura de fluide medicale și instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii și în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen” Cod SMIS2014+: 155482 , finanțat de către Uniunea Europeană, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară –Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU, Componenta 1 – REACT-EU – Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care utilizează fluide medicale, Cod apel – POIM/963/10/1/Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale.

Obiectiv General

Creșterea capacității Spitalului Municipal Sighetu Marmației de a răspunde în timp util și eficient pentru gestionarea crizei sanitare COVID-19.

Obiective specifice

1. OS1 - Creșterea siguranței pacienților în cadrul Spitalului Municipal Sighetu Marmației, prin reabilitarea / modernizarea /extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului, Infrastructura de fluide medicale în 5 clădiri, într-o perioadă de 14 luni
2. OS2 - Creșterea siguranței pacienților în cadrul Spitalului Municipal Sighetu Marmației, prin instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare la incendii și în cazul depășirii concentrației maxime admise de Oxigen, în 5 clădiri, într-o perioadă de 14 luni

Rezultate așteptate

• R1 - Set de Rapoarte de Progres și Raportul Final al Proiectului în derularea proiectului echipă de management a proiectului va realiza setul de Rapoarte de progres și Raport final solicitate de finantator
• R2 - Raportul de audit financiar al proiectului
• R3 - Informare și comunicare Rezultatul vizează realizarea comunicatului de presă inițial si final al proiectului, panoul temporar si placa permanenta
• R4 - Reabilitare și modernizare instalatie electrica pentru 5 cladiri
• R5 - Reabilitare, modernizare și extindere retea de fluide medicale
• R6 - Reabilitare și modernizare sisteme de ventilare, climatizare și tratare aer în sălile de operatii
• R7 - Realizarea Instalatiei de Detectie Semnalizare și Avertizare Incendiu
• R8 - Contract de servicii de verificare a proiectarii
• R9 - Contract de servicii de dirigenție de șantier
• R10 - Contract de lucrări și proiectare
• R11 - Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție

Pentru detalii și informații referitoare la proiect, vă rugăm să ne contactați la: Str. Bogdan Vodă, nr. 14, Municipiul Sighetu Marmației, județul Maramureș, Telefon: 0262-311300, Fax: 0262-312 965, e-mail: primaria@primariasighet.ro, Website: primaria-sighet.ro.
Comunicatul de presă al Primăriei Municipiului Sighetu Marmației  descarcă 

Proiectul cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020