#
Publicat la data de 25.08.2010

Anunt privind organizarea concursului pentru angajarea pe durata determinata pe posturi temporar vacante a 14 posturi asistenti medicali

In data de 14.09.2010 ora 10 se va organiza concursul pentru angajarea pe durata determinata pe posturi temporar vacante a 14 posturi asistenti medicali.

Concursul programat în data de 14.09.2010 la ora 10:00, pentru angajarea pe durată determinată pe posturi temporar vacante a 14 posturi de asistenţ medicali, se amână pentru data de 14.09.2010 ora 14:00 şi va avea loc la "Colegiul Naţional Dragoş Vodă", Sighetu Marmaţiei. (Nr. 7921 din 09.09.2010 sageatapublicat in 13.09.2010 ora 13:00)

Pentru posturile temporar vacante de asistent medicali pot participa la concurs persoane care indeplinesc conditiile de grad / treapta profesionala si specialitate, indiferent de nivelul studiilor (M, PL,SSD,S).

Dosarul va cuprinde:
sageata copia actului de identitate;
sageata certificat membru OAMMR;
sageata formularul de inscriere;
sageata copiile sageatadiplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
sageata copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate;
sageata cazierul judiciar;
sageata adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
sageata copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau, dupa caz, recomandarea de la ultimul loc de munca;
sageata alte inscrisuri din care sa rezulte indeplinirea conditiilor speciale de participare la concurs.

Dosarele se vor depune la serviciul RUNOS pana la data de 08.09.2010 ora 15:00. Taxa de concurs 10 lei.


MANAGER
Dr. Stefanca Vasile


Nr. 7225 din 24.08.2010

BIBLIOGRAFIE

Pentru posturile de asistenti medicali:
1. Urgente medico-chirurgicale de L.Titirca;
2. 1150 Teste pentru examen si concursuri Ed. 2007;
3. Tehnici de nursing;
4. Infectiile nosocomiale (Ordonanta 261/2010);
5. Ghid de nursing sageataO AMR;
6. OUG nr. 144/2008 sageataordonanta de urgenta privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.