#
Publicat la data de 04.01.2008

Cautare

S-a cautat sirul "1"

1. Anunt pentru ocuparea postului de director financiar contabil

Spitalul Municipal Sighetu Marmatiei anunta organizarea concursului pentru ocuparea functiei de director financiar contabil din data de 23.02.2012 ora 10:00.

Data publicarii: 01.02.2012 Dimensiune: 14094 bytes Pagina: ?id=53


2. Anunt privind organizarea concursului pentru angajarea pe durata determinata pe posturi temporar vacante a 14 posturi asistenti medicali

In data de 14.09.2010 ora 10 se va organiza concursul pentru angajarea pe durata determinata pe posturi temporar vacante a 14 posturi asistenti medicali.

Data publicarii: 25.08.2010 Dimensiune: 15927 bytes Pagina: ?id=51


3. Anunturi

Anunturi importante ale conducerii Spitalului Municipal Sighetu Marmatiei

Data publicarii: 29.11.2019 Dimensiune: 47493 bytes Pagina: ?id=50


4. Servicii ambulatorii clinice

Servicii ambulatorii clinice acordate de Spitalul Municipal Sighetu Marmaţiei

Data publicarii: 31.05.2019 Dimensiune: 16765 bytes Pagina: ?id=29


5. Bine ati venit pe pagina noastra!

Pagina principala a site-ului Spitalului Municipal Sighetu Marmatiei.

Data publicarii: 29.11.2019 Dimensiune: 15214 bytes Pagina: ?id=1


6. Program Ambulator

Programul de activitate al ambulatorilului de specialitate clinica din cadrul Spitalului Municipal Sighetu Marmatiei

Data publicarii: 31.03.2008 Dimensiune: 18389 bytes Pagina: ?id=21


7. Declaratii de avere

Ec. Dunca Daniel Radu | Manager
Dr. Simon Mariana  Dr. in stiinte medicale | Director Medical
Ec. Nicoara Monica Ioana | Director Financiar-Contabil

Data publicarii: 23.10.2019 Dimensiune: 13865 bytes Pagina: ?id=14


8. Servicii de recuperare medicala

Servicii ambulatorii de recuperare medicală acordate de Spitalul Municipal Sighetu Marmaţiei

Data publicarii: 20.05.2019 Dimensiune: 16177 bytes Pagina: ?id=55


9. Manager

Ec. Dunca Daniel Radu
Declaraţia de interes şi de avere ale Managerului Spitalului Municipal Sighetu Marmaţiei

Data publicarii: 23.10.2019 Dimensiune: 14400 bytes Pagina: ?id=15


10. Director Financiar-Contabil

Ec. Nicoara Monica Ioana
Declaraţia de interes şi de avere ale Directorului Financiar-Contabil al Spitalului Municipal Sighetu Marmaţiei

Data publicarii: 23.10.2019 Dimensiune: 14465 bytes Pagina: ?id=16


11. Director Medical

Dr. Simon Mariana
Declaraţia de interes şi de avere ale Directorului Medical al Spitalului Municipal Sighetu Marmaţiei

Data publicarii: 23.10.2019 Dimensiune: 14426 bytes Pagina: ?id=43


12. Servicii spitalicesti

Servicii spitaliceşti acordate de Spitalul Municipal Sighetu Marmaţiei

Data publicarii: 11.03.2014 Dimensiune: 16047 bytes Pagina: ?id=28


13. Informatii Asigurare

Documente justificative care trebuie prezentate, la cerere, caselor teritoriale de asigurări de sănătate, respectiv Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti, în vederea eliberării dovezii privind calitatea de asigurat:

Data publicarii: 31.03.2008 Dimensiune: 21897 bytes Pagina: ?id=23


14. Raport de activitate pe anul 2007

Spitalul Municipal Sighetu Marmatiei a functionat conform structurii aprobate prin Ordinul MSP nr. 76/2007 cu un numar de 777 de paturi.
In cursul anului sau facut modificari de structura aprobate prin Ordinul nr. 272/2007 si 872/2007. Spitalul functioneaza pe baza autorizatiei sanitare vizata anual si a programului de conformare. Structura de personal inregistrata la sfarsitul anului se prezinta astfel:

Data publicarii: 17.11.2011 Dimensiune: 19892 bytes Pagina: ?id=12


15. Organigrama Spitalului

Organigrama Spitalului Municipal Sighetu Marmaţiei

Data publicarii: 18.11.2019 Dimensiune: 44070 bytes Pagina: ?id=11


16. Director Îngrijiri

As. Oanta Maria
Declaraţia de interes şi de avere ale Directorului de Îngrijiri al Spitalului Municipal Sighetu Marmaţiei

Data publicarii: 23.10.2019 Dimensiune: 14033 bytes Pagina: ?id=17


17. Informatii pacient

Suntem dedicaţi asigurării celor mai bune îngrijiri medicale pacienţilor noştrii. Ca membru al familiei sau prieten sunteţi parte integrantă din procesul de îngrijire. Dragostea şi grija joacă un rol extrem de important pentru însănătoşirea pacienţilor.

Data publicarii: 31.03.2008 Dimensiune: 20348 bytes Pagina: ?id=18


18. Istoric

Oraşul Sighetu Marmaţiei este situat în N-V României într-un cadru natural de o frumuseţe deosebită, într-o zonă depresionară înconjurată ca o insulă de trei râuri: Tisa, Iza şi Ronişoara, la o altitudine de 271 metri. Deserveşte o populaţie de 41.087 locuitori ai oraşului Sighetu Marmaţiei şi 102.830 a comunelor arondate, reprezentand 30% din populatia Judetului Maramures. Este atestat documentar în anul 1346 dar vechimea confirmată de urme arheologice este mult mai mare.

Data publicarii: 23.06.2015 Dimensiune: 17947 bytes Pagina: ?id=10


19. Program Spital

Programul de activitate al Spitalului Municipal Sighetu Marmatiei

Data publicarii: 30.04.2013 Dimensiune: 13638 bytes Pagina: ?id=20


20. Personalul medical si structura

Personalul medical şi secţiile Spitalului Municipal Sighetu Marmaţiei

Data publicarii: 18.11.2019 Dimensiune: 21376 bytes Pagina: ?id=9


21. Personalul de conducere

Ec. Dunca Daniel Radu | Manager
Dr. Şimon Mariana   | Director Medical
Ec. Nicoară Monica | Director Financiar-Contabil

Data publicarii: 08.09.2016 Dimensiune: 14418 bytes Pagina: ?id=8


22. Programul Vizitelor

Orele de vizita:

Data publicarii: 31.03.2008 Dimensiune: 14329 bytes Pagina: ?id=22


23. Plan de management pentru anul 2007

Spitalul Municipal Sighetu Marmatiei este o unitate sanirara cu paturi ce furnizeaza servicii medicale spitalicesti continue si ambulatorii, functionand in prezent cu: 16 sectii, 3 compartimente de sine statatoare, 11 incluse in cadrul sectiilor si un numar de 777 paturi.

Data publicarii: 30.09.2009 Dimensiune: 24681 bytes Pagina: ?id=13


24. Drepturile si obligatiile pacientului

Legea   Nr. 46 din 21 ianuarie 2003 sageataLegea drepturilor pacientului

Data publicarii: 31.03.2008 Dimensiune: 24240 bytes Pagina: ?id=38


25. Informatii externare

Pacientul are dreptul sa solicite si sa primeasca, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagonosticului, decontului, tratamentului si  lngrijirilor  acordate  pe timpul  spitalizarii.

Data publicarii: 27.05.2015 Dimensiune: 15350 bytes Pagina: ?id=58


26. Explorari FuncĆŁionale

Servicii de investigaţii de laborator explorări funcţionale acordate de Spitalul Municipal Sighetu Marmaţiei

Data publicarii: 13.05.2015 Dimensiune: 14934 bytes Pagina: ?id=57


27. Anunt pentru ocuparea postului de manager

Pentru ocuparea postului de manager, persoană fizică din spitalul public la data de 4 martie 2013.

Data publicarii: 30.01.2013 Dimensiune: 16960 bytes Pagina: ?id=54


28. Anunt pentru ocuparea postului de manager

Anunt pentru ocuparea postului de manager, persoana fizica din spitalul public in 18.10.2010 proba scrisa si sustinerea proiectului de management si a interviului de selectie.

Data publicarii: 21.09.2010 Dimensiune: 17071 bytes Pagina: ?id=52


29. Servicii radiologice

Servicii radiologice acordate de Spitalul Municipal Sighetu Marmaţiei

Data publicarii: 20.05.2019 Dimensiune: 19265 bytes Pagina: ?id=49


30. Chestionar pacienti

Stimata/Stimate asigurat

Data publicarii: 31.03.2008 Dimensiune: 15474 bytes Pagina: ?id=26


31. Informatii Internare

Respectaţi programările şi termenele indicate de personalul medical.
La internare, furnizaţi datele cerute de recepţioneră. Vă asigurăm de deplina confidenţialitate a datelor furnizate şi de faptul că ele sunt folosite numai în interesul şi pentru siguranţa dumneavoastră şi a actului medical.

Data publicarii: 27.05.2015 Dimensiune: 19250 bytes Pagina: ?id=45


32. Informatii Internare

Respectaţi programările şi termenele indicate de personalul medical.
La internare, furnizaţi datele cerute de recepţioneră. Vă asigurăm de deplina confidenţialitate a datelor furnizate şi de faptul că ele sunt folosite numai în interesul şi pentru siguranţa dumneavoastră şi a actului medical.

Data publicarii: 30.04.2013 Dimensiune: 18985 bytes Pagina: ?id=24


33. Regulament pacienti

Pacientul are urmatoarele obligatii impuse de regulamentul intern al Spitalului Municipal Sighetu Marmatie.

Data publicarii: 31.03.2008 Dimensiune: 15669 bytes Pagina: ?id=37


34. Documente la internare

Pentru a vă interna în cadrul Spitalului Municipal Sighetu Marmaţiei aveţi nevoie de o serie de documente, astfel:

Data publicarii: 10.11.2015 Dimensiune: 14887 bytes Pagina: ?id=36


35. Servicii ambulatorii paraclinice

Servicii ambulatorii paraclinice acordate de Spitalul Municipal Sighetu Marmaţiei

Data publicarii: 13.05.2015 Dimensiune: 29401 bytes Pagina: ?id=30


36. Date statistice

Spitalul Municipal Sighetu Marmatiei va prezinta câteva date statistice despre activitatea desfăşurată în cursul anului 2014:

Data publicarii: 27.05.2015 Dimensiune: 14934 bytes Pagina: ?id=59


37. Servicii si Tarife

Tipurile de servicii medicale acordate de Spitalul Municipal Sighetu Marmaţiei

Data publicarii: 26.05.2015 Dimensiune: 16953 bytes Pagina: ?id=27


38. Ore de vizita

Orele de vizita sunt intre 14:00 si 18:00 zilnic.

Data publicarii: 31.03.2008 Dimensiune: 14165 bytes Pagina: ?id=25


39. Informatii publice

Situatii financiare ale Spitalului Municipal Sighetu Marmatiei:

Data publicarii: 23.10.2019 Dimensiune: 23046 bytes Pagina: ?id=47