#
Publicat la data de 31.03.2008

Informatii pacient

Suntem dedicaţi asigurării celor mai bune îngrijiri medicale pacienţilor noştrii. Ca membru al familiei sau prieten sunteţi parte integrantă din procesul de îngrijire. Dragostea şi grija joacă un rol extrem de important pentru însănătoşirea pacienţilor.

Urmând câteva reguli simple, puteţi ajuta la însănătoşirea şi bunăstarea tuturor pacienţilor şi a ta.

Reguli Generale PacienţisageataFUMATUL INERZIS! În incinta spitalului, inclusiv în curtea interioară a acestuia, fumatul este interzis cu desăvârşire. Menţionăm că încălcarea acestei regului constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 100 şi 500 lei conform Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun;

sageataFĂRĂ ZGOMOTE STRIDENTE! În cadrul spitalului se interzice producerea de zgomote de orice natură care pot produce disconfort pacienţilor internaţi pe secţiile spitalului;

sageataINTERZISĂ PARĂSIREA INCINTEI SPITALULUI! Pacienţilor internaţi le este interzisă părăsirea incintei spitalui, excepţie fac pacienţii externaţi de către medicul curant.

Oligaţiile PacientuluiBolnavii internaţi sunt obligaţi să poarte pe durata internării ţinuta regulamentară de spital;
Este interzisă circulaţia bolnavilor în alte secţii decât cele în care sunt internaţi, cu excepţia cazurilor care necesită investigaţii;
Bolnavii internaţi nu pot părăsi unitatea sanitară în ţinuta de spital, fiind interzisă circulaţia pe străzi sau în parcuri în astfel de ţinută;
Este interzis consumul de băuturi alcoolice şi fumatul în incinta spitalului;
Bolnavii internaţi sunt obligaţi să respecte regulamentul de ordine interioară al spitalului şi al secţiei;
Pacienţii sunt datori să respecte unitatea sanitară, personalul medical şi de îngrijire precum şi pe ceilalţi pacienţi;
Respectarea ordinei şi liniştii, păstrarea curăţeniei în saloane, sala de mese, coridoare;
Nu se permite tulburarea liniştii, degradarea mobilierului şi bunurilor din dotarea secţiei şi spitalului;
Introducerea în instituţie de aparatură audio-vizuală este posibilă numai cu acordul medicului şef de secţie.

Drepturile PacientuluiPacienţii au dreptul la îngrijirea sănătăţii la cel mai înalt standard, indiferent de statutul social, vârstă, sex, etnie, religie sau convingeri politice;
Pacienţii au dreptul la adresabilitate liberă la asistenţa medicală, conform prevederilor legale;
Pacienţii au dreptul de a cunoaşte identitatea, statutul profesional şi calificarea celor care asigură serviciul de sănătate;
Dreptul de a fi informaţi în legătură cu starea sănătăţii lor, cu procedurile terapeutice propuse, cu diagnosticul şi prognoza afecţiunii;
Informaţiile trebuiesc comunicate pacienţilor într-o manieră adecvată capacităţii lor de înţelegere. Dacă pacientul nu vorbeşte limba oficială, trebuie să existe mijloace de traducere.
Dreptul de a fi informat şi de a lua o decizie referitoare la efectuarea unor activităţi de cercetare/învăţământ care implică persoana sa;
După ce au fost informaţi asupra tratamentului pacienţii au dreptul să-l accepte sau să-l refuze;
Când pacienţii sunt incapabili să-şi exprime voinţa şi este necesară intervenţia medicală de urgenţă consiţământul poate fi presupus dacă nu există elemente exprimate anterior de pacient, care să ateste refuzul consiţământului.
În cazul pacienţilor fără discernământ consiţământul este exprimat în scris de aparţinătorul sau reprezentantul legal.
Pacienţii au dreptul de a fi informaţi asupra facilităţilor de care dispune spitalul pentru asistenţă personală, siguranţa şi confortul său;
Dreptul pacientului la intimitate şi la confidenţialitatea tuturor informaţiilor legate de afecţiunea sa;
Pacienţii cu indicaţii speciale, au dreptul de a avea în apropiere şi de a participa la îngrijirea lor, o rudă sau o persoană apropiată pe durata spitalizării lor;
Pacienţii au dreptul de a fi vizitaţi cu condiţia respectării programului de vizită stabilit de conducerea spitalului şi de fiecare secţie în funcţie de specificul său;
Pacienţii au dreptul să primească la cerere servicii religioase;
Dreptul la continuitatea îngrijirilor. Bolnavii care necesită investigaţii sau consultaţii suplimentare pot beneficia de aceste servicii.
Comisia de Etică urmăreşte respectarea drepturilor pacienţilor în conformitate cu reglementările în vigoare.
Pacienţii au dreptul de a li se examina şi rezolva plângerile într-o manieră justă, eficientă, promptă şi de a fi informaţi asupra rezultatului.

Reguli Generale VizitatorisageataFUMATUL INERZIS! În incinta spitalului, inclusiv în curtea interioară a acestuia, fumatul este interzis cu desăvârşire. Menţionăm că încălcarea acestei regului constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 100 şi 500 lei conform Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun;

sageataFĂRĂ ZGOMOTE STRIDENTE! În cadrul spitalului se interzice producerea de zgomote de orice natură care pot produce disconfort pacienţilor internaţi pe secţiile spitalului;

sageataFĂRĂ VIZITE ÎN AFARA ORELOR SPECIAL DEDICATE! Nu se reconadă vizitarea bolnavilor în afara programului de vizita, deoarece aceste vizite pot produce disconfort pacientului sau colegilor de salon şi/sau pot perturba consultaţiile acordate de personalul medical.

Oligaţiile VizitatoruluiVizitarea bolnavilor este posibilă numai în zilele şi între orele prestabilite: zilnic sageataîntre orele 14-18
Vizitatorii sunt îndrumaţi la patul bolnavului de un cadru desemnat de şeful secţiei sau asistenta şefă.
În situaţia mai multor vizitatori, aceştia vor fi introduşi pe rând, astfel ca numărul lor la un bolnav să nu depăşească trei persoane.
Este interzisă introducerea de alimente contraindicate regimului dietetic al bolnavului sau în cantitate prea mare. Este interzisă introducerea de alcool.
Vor fi evitate discuţiile neplăcute, ce pot afecta pacienţii şi se va respecta liniştea celorlalţi bolnavi internaţi.
Pentru bolnavii deplasabili este recomandabil ca vizita să se desfăşoare în holurile secţiei.
Rugăm să se respecte orele de vizită şi indicaţiile medicilor, personalului sanitar sau de pază.