Servicii medicale spitaliceștiServicii medicale spitalicești

Prin serviciile medicale spitalicești oferite de Spitalul Municipal Sighetu Marmației dorim să venim în întâmpinarea nevoilor pacienților noștri și comunității din arealul pe care-l deservim.
  • Pachetul de baza servicii medicale, acordat persoanelor asigurate, include serviciile spitalicești pentru patologia care necesită internare (cazuri acute, cazuri cronice, alte situații justificate) și serviciile spitalicești care nu necesită internare continuă, prestate în regim de spitalizare de zi;
  • Internarea în spital se face pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie sau medicul specialist din ambulatoriu de specialitate (în cazurile de urgență nu este necesar biletul de trimitere) și a documentului care dovedește calitatea de asigurat a persoanei;
  • De asemenea, se decontează serviciile medicale acordate în cadrul unităților medico-sociale;
  • Pentru urgente medico-chirurgicale si in cazul bolilor cu potențial endemo-epidemic, persoanele care se asigură facultativ beneficiază de servicii spitalicești gratuit până la rezolvarea completă a cazului, iar persoanele neasigurate până la rezolvarea urgenței.
Denumirea sectiei Tarif/zi spitalizare
Boli Infectioase 183
Cardiologie 187
Dermatovenerologie 198
Medicină Internă 156
Neonatologie (nou născuţi) 332
Neurologie 212
Pediatrie 332
Pneumologie 153
Psihiatrie Acuţi 79
Psihiatrie Pediatrică 0
Psihiatrie Cronici 57
Chirurgie Generală 265
Obstetrică-Ginecologie 446
Oftalmologie 494
Ortopedie şi Traumatologie 203
Otorinolaringologie (ORL) 287
0

pacienți spitalizați în 2019

0

servicii medicale paraclinice

0

servicii medicale clinice

Servicii medicale de specialitate

Starea de sănătate a populației este determinată de accesul la sănătate, pe de o parte, şi de accesul la servicii de sănătate, pe de altă parte. Accesibilitatea la servicii de îngrijire medicală este determinată de convergența dintre oferta și cererea de astfel de servicii, sau, altfel spus, disponibilitatea reală a facilităților de îngrijiri comparativ cu cererea bazată pe nevoia reală pentru sănătate

Servicii spitalicești »

Oferim servicii medicale spitalicești, servicii medicale de urgență (CPU), servicii medicale de specialitate ambulatorie clinică și paraclinică (RMN, CT și analize laborator)

Servicii clinice »

Oferim servicii medicale de specialitate clinică în cadrul cabinetelor medicale de specialitate, fie în sistemul asigurărilor sociale de sănătate sau fie contra cost

Servicii paraclinice »

Ansamblul procedeelor care furnizează informații asupra aspectului si funcționalității diferitelor organe și asupra gradului de sănătate și boala ce afectează organismul

Imagistică medicală »

Printre serviciile de imagistică medicală pe care le prestăm sunt: examinarea radiologică convențională (RX), ecografie, mamograf, computer tomograf (CT), rezonanță magnetică nucleară (RMN)

Explorări funcționale »

Explorările funcționale se referă la o serie de investigații anatomofiziologice ce au ca scop identificarea principalelor cauze privind afecțiunile medicale cu care se confruntă pacienții

Recuperare medicală »

Punem la dispoziția pacienților programe complexe și individualizate, desfășurate într-un cadru medical specializat, multidisciplinar, cu aparatură medicală de recuperare de ultimă generație