#
Publicat la data de 17.11.2011

Raport de activitate pe anul 2007

Spitalul Municipal Sighetu Marmatiei a functionat conform structurii aprobate prin Ordinul MSP nr. 76/2007 cu un numar de 777 de paturi.
In cursul anului sau facut modificari de structura aprobate prin Ordinul nr. 272/2007 si 872/2007. Spitalul functioneaza pe baza autorizatiei sanitare vizata anual si a programului de conformare. Structura de personal inregistrata la sfarsitul anului se prezinta astfel:

Total posturi aprobate: 1.363

Total personal angajat: 803, din care:
sageataMedici: 78
sageataAlt personal superior sanitar: 15
sageataCadre medii sanitare: 379
sageataPersonal auxiliar sanitar: 223
sageataPersonal TESA: 42
sageataDeservire si muncitori: 66

In anul 2007 au fost internati un numar de 18.380 de bolnavi pentru care s-a realizat 213.633 zile de spitalizare.

Finantarea Spitalului a fost efectuata din urmatoarele surse:
sageata Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate: 23.634.180 lei
sageata Transferuri: 918.856 lei
sageata R.K. Accize: 100.000 lei
sageata Venituri Proprii: 185.510 lei
sageata Buget local Primaria Sighet: 149.555 lei
sageata Donatii si sponsorizari: 40.133 lei

Structura de cheltuieli conform darii de seama anuale se prezinta astfel:

Prin Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate:
sageata Cheltuieli de personal: 19.127 mii lei
sageata Medicamente si materiale sanitare: 1.801 mii lei
sageata Alimente: 926 mii lei
sageata Cheltuieli de intretinere: 2.508 mii lei
sageata Materiale cu caracter functional: 242 mii lei

Din transferuri:
sageata Actiuni de sanatate: 678 mii lei
sageata Programe nationale:157 mii lei
sageata Aparatura medicala: 84 mii lei

De la bugetul local:
sageata Reparatii curente: 100 mii lei
sageata Investitii: 50 mii lei

Din donatii si sponsorizari:
sageata Pentru reparatii curente Neurologie: 17 mii lei
sageata Materiale de curatenie: 6 mii lei

Executia bugetara inregistrata la sfarsitul anului 2007 a fost de 100%.
Aprovizionarea s-a facut cu ritmicitate la medicamente, materiale sanitare, reactivi, materiale de curatenie, materiale de constructii si alimente, pentru care au fost organizate licitatii prin S.E.A.P. si pentru care au fost incheiate contracte cu furnizorii.
Materialele de curatenie si dezinfectie au fost asigurate la timp astfel ca nu s-au inregistrat infectii intraspitalicesti.
In ce priveste alimentatia bolnavilor aceasta s-a inbunatatit simtitor printr-o aprovizionare mai difersificata cu produse si printr-o atentie mai mare privind intocmirea meniurilor zilnice.
Incalzirea Spitalului s-a facut cu combustibil calorifer asigurandu-se in tot cursul anului confortul termic necesar bolnavilor. In anul 2007 au fost executate lucrari de reabilitare si igienizare la urmatoarele sectii:
sageataNeurologie
sageataChirurgie
sageataRadiologie
sageataPsihiatrie Barbati Acuti
sageataTBC
sageataOrtopedie
sageataPediatrie
sageataInterne

A fost reabilitata cladirea si infiintat compartimentul de Oncologie cu un numar de 10 paturi.
Au fost date in folosinta dupa efectuarea lucrarilor de reabilitare sectia ATI sageataCPU si Psihiatrie Barbati Cronici.
Au fost efectuate lucrari de reparatii curente la doua cazane CIMAC din cadrul centralei termice.
Pentru punerea in functiune a doua aparate de radiologie MERCURY si MULTIPRO primate prin dotarea MSP si prin donatie din Elvetia, au fost amenajate spatiile de amplasare si au fost obtinute autorizatiile de functionare CNCAN. Au fost procurate aparatura medicale astfel:
sageataCentrifuga pentru Laborator
sageataTrusa resuscitare cu laringoscop
sageataPompa injectomat
sageataPompa perfuzie
sageataAparat distilat apa SIMAX
sageataEcograf DOPLLER color: ACUSON
sageataEcograf DOPLLER color: DORMIER
sageataElectro perforator autoclavabil cu baterii
sageataColoana operatie celioscopie

In cursul anului 2007 a fost inlocuite un numar de 222 de paturi de spital cu paturi primate din donatii. S-a primit prin donatii 18 bucati de fibrilatoare si 2 aparate de anestezie care au fost verificate de ODTM si date spre folosinta sectiilor medicale. A fost dotat Spitalul cu 2 autosanitare primate ca donatie de la primaria orasului Mirandola Italia.
Pentru informatizarea Spitalului au fost achizitionate un numar de 25 de calculatoare, un server si a fost realizata o retea prin cablarea cu fibra optica si cablu UTP a celor 14 pavilioane, realizandu-se investitii in acest an mai mult decat ultimii 15 ani la un loc. La ora actuala unitatea detine urmatoarele studii de fezabilitate si proiecte:
sageataReabilitare centrala termica
sageataReabilitare cladire Laborator de analize medicale
sageataReabilitare sageatastudio de fezabilitate cladire Spalatorie
sageataReabilitare sageatastudio de fezabilitate cladire Bloc alimentar
sageataReabilitare caldire Psihiatrie Femei Acuti + Cronici

Activitatea stiintifica si profesionala de perfectionare a personalului medical s-a realizat prin cursuri de perfectionare la care au participat in perioada ianuarie sageatamartie, 760 asistenti medicali si in perioada aprilie sageatadecembrie, 592 asistenti medicali. In cursul anului 2007 a fost organizat Simpozionul “Toamna Medicala Sigheteana”. Medicii de specialitate au participat la cursuri de perfectionare, simpozioane si congrese.
Datoriile inregistrate la sfarsitul anului se prezinta astfel:
sageataArierate din anii 2004 sageata2005: 1.214.379 lei
sageataIn 2006: 3.720 lei
sageataIn 2007: 579.848 lei

Inventarierea anuala s-a efectuat la toate gestiunile cu inregistrarea plusurilor si recuperarea minusurilor de inventar.
In tot cursul anului 2007, salariile si tichetele de masa au fost achitate la termen, astfel ca nu au fost inregistrate conflicte.
Controlul financiar preventiv a fost organizat in mod corespunzator, astfel ca activitatea economico-financiara s-a desfasurat in conditii normale concentrandu-se intreaga atentie a factorilor de raspundere asupra gospodaririi judicioase a mijloacelor materiale si banesti avute la dispozitie cu respectarea stricta a destinatie fondurilor si a legalitatii.


Manager