#
Publicat la data de 23.06.2015

Istoric

Oraşul Sighetu Marmaţiei este situat în N-V României într-un cadru natural de o frumuseţe deosebită, într-o zonă depresionară înconjurată ca o insulă de trei râuri: Tisa, Iza şi Ronişoara, la o altitudine de 271 metri. Deserveşte o populaţie de 41.087 locuitori ai oraşului Sighetu Marmaţiei şi 102.830 a comunelor arondate, reprezentand 30% din populatia Judetului Maramures. Este atestat documentar în anul 1346 dar vechimea confirmată de urme arheologice este mult mai mare.

Spitalul s-a dezvoltat după primul război mondial, odată cu oraşul, şi e construit din mai multe pavilioane.

Primele au fost construite în 1864 şi au funcţionat ca sanatorii pentru bolnavii psihici femei şi bărbaţi.

În prezent spitalul se întinde pe o suprafaţa de 73.650 m2, tip pavilionar compus din 14 pavilioane în care funcţionează 21 de secţii medicale cu destinaţie specifică afecţiunilor maladive.

sageataÎn 1949 spitalul a funcţionat cu 610 paturi în 9 secţii;
sageataÎn 1990 spitalul a funcţionat cu 1.310 paturi în 17 secţii;
sageataÎn 2005 spitalul a funcţionat cu 825 paturi în 18 secţii;
sageataÎn 2007 spitalul a funcţionat cu 777 paturi în 16 secţii.

În cadrul spitalului funcţionează şi Ambulatoriul integrat al Spitalului. Spitalul deserveşte populaţia din oraş şi localităţile aparţinătoare regiunii Maramureşului Istoric.

Pacienţii beneficiază la nivelul spitalului de:
sageataconsultaţii în Ambulatoriul integrat al Spitalului şi Ambulatoriul de spital;
sageataajutor şi intervenţii în cazuri de urgenţă prin asistenţa medicală de urgenţăsageataCPU;
sageataîngrijiri medicale specifice afecţiunilor în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi;
sageatainvestigaţii medicale paraclinice în cadrul Laboratorului de Analize Medicale şi investigaţii medicale în cadrul Laboratorului de Explorări Funcţionale;
sageataservicii de radiologie şi imagistică medicală, tomografie computerizată;
sageataservicii de recuperare Medicină fizică şi balneologie;
sageataservicii administrative servicii tehnice şi de întreţinere.

Spitalul Municipal Sighetu Marmaţiei este unitate sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, proprietate publică, care asigură servicii medicale, înfiinţat în anul 1909, coordonat de Conducerea Autorităţii Publice Locale a Primăriei Municipiului Sighetu Marmaţiei.

Sediul central al unităţii este în Municipiul Sighetu Marmaţiei, str Avram lancu nr. 22 şi deţine un imobil pe luliu Maniu nr. 29
Clasifucari ale Spitalului Municipal Sighetu Marmaţiei:
sageataîn funcţie de teritoriu se clasifică în spital municipal (local)
sageataîn funcţie de specificul patologiei se clasifică în spital general
sageataîn funcţie de regimul juridic al proprietăţii se clasifică în spital public
sageataîn funcţie de modul de finanţare se clasifică în spital cu finanţare din fonduri publice
În funcţie de modul de finanţare, spitalul este finanţat integral din fonduri de la Bugetul de Stat şi Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Maramureş.

Contractul de furnizare de servicii medicale al spitalului cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş reprezintă sursa principală a veniturilor în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli şi se negociază de către manager cu conducerea casei de asigurări sociale de sănătate, în funcţie de indicatorii stabiliţi în contractul-cadru de furnizare de servicii medicale.

În exercitarea atribuţiilor sale, Spitalul Municipal Sighetu Marmatiei, unitate spitalicească în subordonarea Consiliului Local sageataSighetu Marmatiei, colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale, cu instituţii publice de specialitate din ţară, cu organizaţiile profesionale (Colegiul Medicilor din România, Colegiul Farmaciştilor din România, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România) şi cu alte unităţi spitaliceşti.